BBC Cymru Fyw

Gall UKIP ennill hyd at naw sedd yn etholiadau'r Cynulliad

Published
image copyrightPA
Gallai UKIP ennill hyd at naw sedd yn etholiad Cynulliad 2016, yn ôl dadansoddiad arbenigol o arolwg barn newydd.
Yn y pleidleisiau etholaethol, mae'r arolwg gan ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru, yn rhoi Llafur ar y blaen gyda 35% (-4), y Ceidwadwyr gyda 23% (dim newid), Plaid Cymru 20% (+2), UKIP 15% (+2) a'r Democratiaid Rhyddfrydol 5% (-1).
Mae'r dadansoddiad yn awgrymu y byddai gan Llafur dair sedd yn llai na'r 30 sydd ganddynt ar hyn o bryd.
Fe fyddai gan y Ceidwadwyr 12 sedd (-2), Plaid Cymru 10 sedd (-2), UKIP naw, a'r Dem Rhydd gyda dwy sedd (-3).
Mae'r dadansoddiad, gan yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, yn cymryd i ystyriaeth y rhestr pleidleisio ranbarthol ar gyfer y 20 o'r 60 AC etholedig gan ddefnyddio math o gynrychiolaeth gyfrannol.
Mae'r arolwg yn rhoi Llafur ar 34%, Ceidwadwyr 23%, Plaid Cymru 18%, UKIP 16% a'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwyrddion gyda 4%.
Petai'r blaid Lafur yn ennill 27 o seddi ym Mae Caerdydd, byddai'n wynebu'r dewis o lywodraethu fel llywodraeth leiafrif, neu ddod i gytundeb gydag un o'r pleidiau eraill.
Mae'n ymddangos nad yw ethol Jeremy Corbyn fel arweinydd y blaid Lafur yn yr haf wedi cael effaith syfrdanol ar ffigyrau'r arolwg.
Dywedodd yr Athro Scully : "Mae Llafur yn parhau i fod dipyn ar y blaen i'r pleidiau erai
"Ond rydym wedi gweld eu cefnogaeth ar gyfer yr etholiad yn llithro, yn enwedig ers mis Medi.
"Fodd bynnag, y prif beth rydym wedi ei ddysgu o'r canfyddiadau hyn, yw bod rhagolygon yn dangos y gall UKIP ennill naw sedd ar y rhestr ranbarthol ar hyn o bryd: dau ym mhob rhanbarth o Gymru ac eithrio Gorllewin De Cymru.
"Mae'n rhaid i ni gofio y gall y niferoedd yma newid rhwng rŵan a mis Mai, gyda dim ond newidiadau bychan yn newisiadau'r cyhoedd, fe ellir rhagweld UKIP yn ennill nifer yn llai o seddi."

Roedd gan yr arolwg ar gyfer ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru sampl o 1,005 o oedolion yng Nghymru, ac fe gynhaliwyd yr arolwg gan YouGov rhwng 30 Tachwedd - 4 Rhagfyr 2015.ll.