Twyll: Gwraig yn dweud fod banc yn osgoi eu cyfrifoldeb

Ioan Wyn Evans
BBC Manylu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae gwraig o'r de wedi beirniadu un o fanciau'r stryd fawr am osgoi cyfrifoldeb ar ôl iddi golli rhai miloedd o bunnau wedi iddi hi gael ei thwyllo gan sgamiwr ar y ffôn.

Wrth siarad ar raglen Manylu ar BBC Radio Cymru, mae'n dweud iddi gael ei siomi cymaint gan ei phrofiad nes iddi adael banc Barclays ar ôl bod yn gwsmer am dros ugain mlynedd.

'Rhywun wedi hacio'r cyfrif'

Fis Chwefror eleni, cafodd y ddynes o'r de - sy' ddim am gael ei henwi - alwad ffôn yn dweud fod rhywun wedi hacio ei chyfrif banc.

"Wedyn wedes i - wel shwd ydw i'n gwbod taw Barclays y'ch chi. A wedodd e - fi'n deall pam fydde chi'n gofyn hynny. Edrychwch ar y ffôn ac fe ddylech chi weld mai rhif Barclays sydd ar y ffôn. Mae'r rhif ffôn ar gefn cerdyn Barclays chi - a mi edrychais i ar gefn y cerdyn ac roedd y caller id yn dweud taw rhif Barclays oedd e."

Disgrifiad,
Un o'r rhai gafodd eu twyllo yn son am ei phrofiad wrth BBC Manylu

Er mwyn diogelu yr arian oedd yn ei chyfrif, roedd y galwr yn argymell trosglwyddo arian y ddynes i gyfrif dros dro.

"Nes i ddim rhoi cyfrinair na pin iddo fe, na manylion diogelwch, a gyda ni wedyn fe wnaeth e symud arian mewn i un holding account. Ond dim ond hyn a hyn oedde nhw'n medru trosglwyddo mewn un diwrnod.

"Felly beth wnaeth e oedd agor savers account Barclays - un iawn - a chadw'r arian yn saff dros nos a bydde fe'n ffonio'n ôl bore wedyn i symud gweddill yr arian. A dyna beth ddigwyddodd ac fe wnaethon ni drosglwyddo yr ail lot."

'Hunllef'

Roedd hi'n credu fod ei harian bellach yn saff mewn cyfri diogel gan Barclays. Ond y diwrnod wedyn fe droeodd pethau'n hunllef.

"Prynhawn hynny ges i alwad gan fy ngŵr," meddai'r ddynes. "Oedd e'n digwydd bod yn mynd heibio'r banc a dyma fe'n gofyn a oedd popeth yn mynd yn iawn. Dyna pryd ffindio ni mas mai twyll oedd e'."

'Dyletswydd ar y cwsmer'

Fe ofynnodd Manylu i Barclays am ymateb, ond fe ddywedodd y banc nad oedd modd trafod materion yn ymwneud â chyfrifon penodol.

Ond roedd Merfyn Owen, cyfarwyddwr cymunedau Barclays yn y de yn fodlon gwneud sylw cyffredinol am bolisiau'r banc ar ddigolledi cwsmeriaid sydd wedi diodde twyll.

"Ni'n edrych ar bob cês yn unigol. Y gwirionedd ydi, mewn rhai achosion rydyn ni'n talu'r arian yn ôl ond weithiau, yn anffodus, er ein bod ni wedi gneud gymaint ag y gallwn ni i helpu cwsmer i stopio nhw i drosglwyddo arian, mae rhywfaint o ddyletswydd ar y cwsmer hefyd."

Disgrifiad,
Merfyn Owen, Banc Barclays, yn cael ei holi gan Ioan Wyn Evans, BBC Manylu

Gallwch glywed y stori'n llawn ar Manylu ddydd Iau am 12:30 ar BBC Radio Cymru, gydag ail ddarllediad ddydd Sul am 13:30