Croesair 'Dolig

Cyhoeddwyd

Dyddiau'n unig sydd yna tan y bydd Sion Corn yn dechrau ar ei daith i ymweld â chartrefi ar hyd a lled Cymru. Felly beth am roi cynnig ar bos Nadoligaidd Cymru Fyw?

Os ydych chi'n darllen hwn ar ap Cymru Fyw neu ap BBC News cliciwch yma i weld y croesair, neu fe allwch argraffu'r croesair a'i ddatrys yn y ffordd draddodiadol.

Croesair Nadolig Cryptig