BBC Cymru Fyw

Croesair Nadolig - ar bapur

Published
Ar Draws:
3. Ble aeth yr aderyn ar ei wyliau?
4. Gormod o hwn fydd yn tagu Mot.
6. Sgoriodd Euryn bach, gyda chymorth y pâr wnaeth ddangos y ffordd.
I Lawr:
1. 'Sdim mwg gan gyfenw'r dyn mawr.
2. Mae'r seld wedi drysu wrth gario'r anrhegion.
3. Os taw Selwyn bach wyt ti, rho hwn ar y goeden.
5. Rhedwch o gwmpas unwaith eto cyn cuddio'r anrheg.
I gael yr atebion, cliciwch yma.