Croesair Nadolig: Atebion

Cyhoeddwyd

Ar Draws:

3. Ble aeth yr aderyn ar ei wyliau?

4. Gormod o hwn fydd yn tagu Mot.

6. Sgoriodd Euryn bach, gyda chymorth y pâr wnaeth ddangos y ffordd.

I Lawr:

1. 'Sdim mwg gan gyfenw'r dyn mawr.

2. Mae'r seld wedi drysu wrth gario'r anrhegion.

3. Os taw Selwyn bach wyt ti, rho hwn ar y goeden.

5. Rhedwch o gwmpas unwaith eto cyn cuddio'r anrheg.