Cymru ar waelod tabl economi'r DU

  • Cyhoeddwyd
pres

Unwaith eto, mae Cymru ar waelod y tabl sy'n mesur cryfder economi'r DU.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (ONS) wedi cyhoeddi ffigyrau Gwerth Ychwanegol Gros (Gross Value Added) ar gyfer 2014.

Mae'r dadansoddiad yn dangos faint o arian sy'n cael ei greu drwy gynnyrch a gwasanaethau sy'n cael eu gwerthu.

Mae'r ffigyrau yn dangos fod llai yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob person yng Nghymru, a bod yr economi yma wedi tyfu'n llai na'r cyfartaledd Prydeinig.

Yn ôl y ffigyrau, Llundain sydd â'r GVA uchaf y pen, sy'n £42,666, tra bod Cymru yn £17,573 y pen.

Y ffigwr cyfartalog ar gyfer y DU ydi £24,616 y pen, sy'n gynnydd o 4.6% ers 2013.

Wrth i'r ffigyrau gael eu torri i lawr i ranbarthau Cymru, mae'n dangos fod gwerth GVA y pen mor isel â £15,745 yng nghymoedd y de ac mewn ardaloedd o orllewin Cymru.

Nid yw'r dadansoddiad yn fesur ar gyfoeth ardaloedd, ac nid yw'n golygu fod pobl yn yr ardaloedd hyn yn ennill cyflogau llai - ond eu bod yn cynhyrchu llai o arian. Un rheswm pam fod ffigyrau ar gyfer ardaloedd yng Nghymoedd Gwent ac Ynys Môn yn isel yw bod pobl yn cymudo o'r cymoedd i weithio, a bod nifer uchel o bobl wedi ymddeol yn Ynys Môn.