£290m i gynllun Cymorth i Brynu

Cyhoeddwyd

Bydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi hyd at £290m mewn cynllun i roi hwb i'r farchnad dai ac i annog perchnogaeth tai dros y pum mlynedd nesaf.

Mae ail ran cynllun Cymorth i Brynu Cymru yn bwriadu cefnogi cynlluniau i adeiladu mwy na 6,000 o dai cyn 2021.

Yn ôl gweinidogion, mae'r prosiect wedi helpu dros 2,400 o bobl ers ei lansiad y llynedd.

Mae prynwyr tai sy'n talu blaendal o 5% yn gallu cael benthyciad di-log hyd at 20% o bris tai newydd â gwerth hyd at £300,000.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths, fod yr arian yn dangos ymrwymiad y llywodraeth i annog adeiladu tai ac i berchnogaeth tai.