Gweinidog y Swyddfa Gymreig i ymweld ag Ariannin

Cyhoeddwyd

Mi fydd Alun Cairns, Gweinidog y Swyddfa Gymreig, yn ymweld â'r Ariannin a mynd i seremoni urddo arlywydd newydd y wlad.

Mr Cairns fydd y gweinidog cyntaf o'r DU i fod yn bresennol mewn digwyddiad o'r fath ers dros 15 mlynedd.

Fe fydd hefyd yn ymweld â swyddfa'r Cyngor Prydeinig yno i drafod prosiectau am Gymru a'r Gymraeg.

Mae anghytuno ynglŷn ag Ynysoedd y Falkland wedi rhoi pwysau ar berthynas y DU ag Ariannin ers rhai blynyddoedd.

Ond mae disgwyl i Maurico Macri, oedd yn fuddugol yn yr etholiadau arlywyddol fis diwethaf, geisio meithrin perthynas well gyda'r DU.

Mr Cairns fydd yn cynrychioli llywodraeth San Steffan yn y digwyddiad ddydd Iau pan fydd Mr Macri'n cael ei wneud yn arlywydd yn swyddogol.

Y Wladfa

Dywedodd Mr Cairns: "Mae'r DU eisiau perthynas adeiladol a phositif gydag Ariannin ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r llywodraeth newydd.

"Eleni mae hi'n 150 mlynedd ers i'r Cymry gyrraedd Patagonia, felly mae'n briodol fod gweinidog dros Gymru yn cynrychioli Llywodraeth y DU.

"Yn ogystal â mynd i'r seremoni, yn ystod fy ymweliad mi fyddaf i'n dysgu mwy am y cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru ag Ariannin ac yn gweld sut gallwn ni ddatblygu'r rhain."

Mi fuodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn Ariannin yn gynharach eleni ar gyfer dathliadau sefydlu'r Wladfa ym Mhatagonia 150 mlynedd yn ôl.

Ond does dim cynrychiolydd o Lywodraeth y DU wedi bod yn bresennol mewn seremoni arlywyddol yn y wlad ers Rhagfyr 1999.

Ffynhonnell y llun, Getty Images