ACau Llafur yn cefnogi treth bop Plaid Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Aelodau Cynulliad Llafur wedi pleidleisio dros gefnogi galwad Plaid Cymru am dreth ar ddiodydd melys.

Cyn hyn, mae'r Prif Weinidog wedi beirniadu cynlluniau'r blaid i ddefnyddio'r dreth er mwyn talu am feddygon ychwanegol.

Yn y Senedd, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hut y gallai'r dreth "fod yn un o nifer o fentrau" i fynd i'r afael â gordewdra, ond bod yna "anawsterau ymarferol y mae'n rhaid ymchwilio iddyn nhw."

O 38 pleidlais i 10, pleidleisiodd aelodau dros gefnogi cynnig Plaid Cymru i "gyflwyno'r cynnig i ddefnyddio'r pwerau trethu newydd o dan Ddeddf Cymru 2014 i ganiatáu i Lywodraeth nesaf Cymru i gyflwyno ardoll ar ddiodydd llawn siwgr".