Cymeradwyo safle gwastraff dadleuol

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau dadleuol i godi safle trin gwastraff ar ystâd ddiwydiannol rhwng Cwmfelinfach a Wattsville.

Roedd y cyfarfod yn orlawn, gyda tua 150 o bobl sy'n gwrthwynebu'r cynllun yn bresennol.

Cwmni Hazrem Environmental sydd y tu ôl i'r datblygiad.

Mae rhai pobl sy'n byw yn lleol yn gwrthwynebu'r datblygiad ar y sail y gallai effeithio ar y tywydd a'r hinsawdd yn y cwm, ond mae'r cwmni'n mynnu na fyddai fawr o wahaniaeth.

Fe gymeradwyodd y Pwyllgor Cynllunio'r datblygiad er nad oedd yn benderfyniad unfrydol.