Cyngor Ceredigion: Cau dwy ysgol gynradd

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio dros gau dwy ysgol gynradd yng ngogledd y sir - Cwmpadarn yn Llanbadarn Fawr a Llangynfelyn yn Nhre Taliesin.

Roedd y cyngor yn argymell cau'r ddwy ysgol: Cwmpadarn am fod tair ysgol gynradd arall yn yr ardal lle mae nifer y disgyblion yn disgyn, a Llangynfelyn am fod llai na 30 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Ond roedd rhai rhieni'n gwrthwynebu'r cynlluniau a mwy na 1,000 o enwau wedi eu casglu ar ddeiseb i achub Cwmpadarn.

Roedd rhieni Llangynfelyn wedi bygwth mynd â'r mater i adolygiad barnwrol.