Ymfudwyr: Landlord o Sir y Fflint yn euog o droseddau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, daily post
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr ymfudwyr yn lletya mewn hen adeilad gwerthu llefydd tân

Mae landlord o Sir Fflint wedi pledio'n euog i droseddau'n ymwneud â rhoi llety anaddas i ymfudwyr.

Daeth asiantaethau o hyd i 107 o bobl, gan gynnwys plentyn 8 oed, mewn adeilad yn Sealand ar Lannau Dyfrdwy.

Plediodd John Russell Brown a'i gwmni Hyperion Investments yn euog i 12 cyhuddiad o gadw pobl mewn eiddo lle oedd risg fawr i iechyd.

Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 14 Ionawr.

Clywodd Ynadon Wrecsam fod y llety ar gyfer gweithwyr o ddwyrain Ewrop yn gwbl anaddas.

Roedd 107 yn rhannu chwe thoilet, chwe chawod a thair cegin yn yr adeilad oedd yn gyn safle gwerthu nwyddau,

Clywodd y llys nad oedd dŵr poeth ar gael ym mhob rhan o'r adeilad a bod rhai o'r gwelyau wedi eu gosod ar frics.

Hawlio costau

Roedd Brown yn derbyn rhwng £50 a £55 yr wythnos gan bob unigolyn, cyfanswm o tua £23,000 y mis.

Yn ôl trydanwr archwiliodd yr eiddo, roedd yna berygl mawr o dân oherwydd cyflwr y gwifrau.

Roedd y rhan fwyaf o'r ymfudwyr yn gweithio ar dir amaethyddol yn ardal Seland.

Cafon nhw eu symud i adeiladau dros dro gan yr awdurdodau, gyda nifer yn penderfynu dychwelyd i ddwyrain Ewrop.

Cyn iddo gael ei ddedfrydu fe fydd rhaid i Brown roi tystiolaeth am ei amgylchiadau ariannol

Fe fydd yr erlyniad yn ceisio hawlio tua £53,00 o ran cost lawn yr ymchwiliad, adleoli'r ymfudwyr a chostau llys.