Llywodraeth Cymru'n lansio strategaeth iechyd ddigidol

  • Cyhoeddwyd
Meddyg
Disgrifiad o’r llun,
Fel rhan o'r cynllun bydd cleifion yn gallu cael trin a thrafod gyda'u doctor drwy gyswllt fideo

Bydd pobl yn medru trin a thrafod â meddyg teulu drwy gyswllt fideo a monitro eu hiechyd eu hunain gydag ap ar eu ffôn symudol fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r cynllun bydd mwy o gyfle i bobl drefnu apwyntiadau ar-lein a bydd cleifion yn medru gweld eu cofnodion iechyd ar y we.

Bydd disgwyl i staff y Gwasanaeth Iechyd ddefnyddio dyfeisiadau symudol fel tabledi a ffonau clyfar i gasglu a chofnodi data yn gyflym.

Bwriad y cynllun pum mlynedd yw sicrhau bod technoleg ddigidol "yn ganolog i system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru," meddai gweinidogion.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru

O dan y strategaeth bydd pobl Cymru'n gallu:

  • Cysylltu ar-lein gyda'r Gwasanaethau Iechyd - i drefnu apwyntiadau, archebu presgripsiynau a chael trin a thrafod drwy gyswllt fideo.
  • Cael mynediad at eu cofnodion iechyd ar-lein - er mwyn gweld manylion eu hapwyntiadau ysbyty neu ymweliadau â meddyg teulu, eu presgripsiynau a chanlyniadau profion ac i fwydo manylion sydd efallai wedi eu casglu gan apiau a dyfeisiadau.
  • Defnyddio offer digidol ac apiau ffonau clyfar i reoli eu hiechyd eu hunain - fel y gall pobl fonitro cyflyrau hir dymor fel diabetes neu asthma. Bydd technolegau clyfar fel synwyryddion yng nghartrefi pobl yn cael eu defnyddio i helpu mwy o bobl i fyw'n annibynnol yn hirach.
  • Anfon nodiadau atgoffa a rhybuddion - gan gynnwys atgoffa cleifion i gymryd meddyginiaeth neu ymarfer corff, neu fesur cynnydd cynllun gofal penodol.
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru

Bydd wi-fi am ddim yn cael ei gyflwyno ymhob un o ysbytai'r Gwasanaeth Iechyd fel y gall cleifion, ymwelwyr a staff ei ddefnyddio.

Wrth lansio'r strategaeth, dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fod technoleg ddigidol "bellach yn rhan bwysig o'n bywydau o ddydd i ddydd".

"Ein gweledigaeth yw cael gwasanaethau iechyd a chymdeithasol mwy rhyngweithiol a phersonol sy'n galluogi pobl i gael mynediad at wasanaethau ble bynnag a phryd bynnag sy'n gyfleus iddyn nhw," meddai.

Ychwanegodd bod cleifion yn aml yn arbenigwyr ar eu cyflwr a bod rhoi mwy o gyfrifoldeb iddyn nhw am eu gofal yn gallu arwain at ganlyniadau iechyd llawer gwell.