Cwmni Anheddau: Cynllun diswyddo o dan y lach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae cynllun cwmni darparu gofal cymdeithasol yn y gogledd, diswyddo 300 o weithwyr er mwyn gofyn iddyn nhw ail-ymgeisio am eu swyddi, wedi cael ei feirniadu.

Cwmni Anheddau, sy'n cefnogi oedolion ar ran cynghorau Gwynedd, Môn, Sir Ddinbych a Chonwy, sy'n wynebu toriadau cyllidebol.

Daw hyn am fod y cwmni'n gorfod gweithredu cost cyflog byw a thaliadau isafswm cyflog ac nid yw'r cynghorau wedi cyfrannu at wahaniaeth taliadau cyflogau.

Dywedodd y cwmni ei fod wedi siomi fod undeb Unsain wedi cofnodi anghydfod swyddogol.

Amodau gwaith

Mae Unsain wedi honni y bydd staff yn cael eu hail-gyflogi ar yr amod eu bod yn derbyn toriadau i'w hamodau gwaith.

Dywedodd yr undeb fod cynigion i helpu'r cwmni drwy lobïo'r cynghorau, Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol wedi eu gwrthod.

"Mae'n eironig ar y diwrnod pan wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi cynnydd yn y gwariant i ofal cymdeithasol fod Anheddau wedi dewis diswyddo eu staff oedd yn cynnig y gofal yma cyn eu hail-gyflogi ar delerau llawer gwaeth," meddai Geoff Edkins o Unsain.

Ychwanegodd bod trafodaethau'n cael eu cynnal gydag aelodau'r undeb ynglŷn ag unrhyw gamau gweithredu.

"Siomi'n fawr"

Ond dywedodd Brian Jones, cadeirydd y cwmn: "Mae Anheddau wedi ei siomi'n fawr gyda'r ffordd y mae Unsain wedi dewis cyflwyno'r hyn yr ydym yn ei weld fel problem ar y cyd.

"Rydym ill dau yn cytuno fod y broblem yn deillio o danfuddsoddi difrifol yn y sector gofal cymdeithasol.

"Rydym angen arian nawr. Os nad yw Anheddau'n cymryd camau brys i gwtogi maint ei fil cyflogau yna fe fydd yn rhedeg allan o arian o fewn chwe mis."

Ychwanegodd: "Fe fydden ni'n gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried y diffyg gwariant sylweddol i'r sector hwn fel mater o frys."