'Rhywbeth mawr o'i le' yng ngofal dyn 81 oed o Goed-llai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Alan ac Irene Walker

Clywodd cwest fod teulu dyn oedrannus fu farw mewn ysbyty yn y gogledd wedi cael gwybod fod "rhywbeth mawr wedi mynd o'i le".

Bu farw Alan Walker, 81 oed o Goed-llai yn Sir y Fflint, yn Ysbyty Maelor Wrecsam fis Ionawr 2014.

Roedd yn yr ysbyty am fod clwyf wedi'i heintio.

Mewn datganiad dywedodd ei weddw, Irene, fod doctoriaid wedi dweud wrthi fod bwyd wedi mynd i waed ei gŵr cyn iddo gael trawiad ar ei galon.

Wedi gwella

Fe gysylltodd y teulu â'r heddlu i ofyn iddyn nhw ymchwilio.

Clywodd y cwest fod Mr Walker yn dod at ei hun wedi llawdriniaeth ar ganser a'i fod wedi ei gludo i'r ysbyty oherwydd haint ar ei groen.

Er ei fod yn ddifrifol wael ar y cychwyn, roedd wedi gwella ac roedd disgwyl iddo gael ei ryddhau.

Ond ar 22 Ionawr 2014 cafodd ei deulu eu galw i'r ysbyty pan waethygodd ei gyflwr yn sgil problemau gyda thiwb gastrig yn ei drwyn.

Sioc wenwynig

Mewn datganiad dywedodd merch Mr Walker, Olive Warren, fod y meddyg oedd yn gofalu am ei thad, Dr Peter Drew, wedi dweud fod "rhywbeth mawr" wedi mynd o'i le ac y byddai'n ymchwilio'n drylwyr.

Fe ddywedodd wyres Mr Walker, Sarah Hallam, ei bod hi wedi holi'r doctor a oedd staff wedi bod yn esgeulus. Honnodd fod y meddyg wedi dweud bod staff yn esgeulus.

Casglodd archwiliad post-mortem fod darnau o fwyd o diwb wedi mynd i waed Mr Walker a'i fod "fwy na thebyg" wedi marw oherwydd sioc wenwynig.