Heddlu'n ymchwilio i achosion 'sextortion'

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud eu bod yn ymchwilio i nifer o achosion diweddar o "sextortion".

Y cyngor i ddefnyddwyr y we yw bod yn wyliadwrus o bobl sy'n bygwth cyhoeddi delweddau anweddus ohonyn nhw ar y we.

Wythnos yn ôl fe ddatgelodd BBC Cymru Fyw bod dyn o'r gogledd wedi rhybuddio am gyfarfod pobl ddierth ar y we wedi iddo ddiodde'r drosedd.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Rob Gravelle o Uned Troseddau Seibr Heddlu Dyfed Powys: "Mae nifer o bobl wedi cysylltu gyda ni dros yr wythnosau diwetha yn dweud eu bod wedi dioddef trosedd o'r fath.

"Maen nhw'n cael eu denu i gynnal sgyrsiau rhywiol ar fideo ar-lein ac yna'n cael negeseuon yn mynnu arian neu bydd y delweddau'n cael eu cyhoeddi ar y we ac yn cael eu hanfon at deulu a ffrindiau.

"Mae troseddwyr yn aml yn creu cyfeillgarwch trwy Facebook cyn symud at wefan fel Skype lle mae modd cofnodi'r weithred ar fideo.

Bod yn ofalus

"Unwaith mae'r fideo yn eu meddiant, maen nhw'n ceisio bygwth unigolion i anfon arian, a hynny fel arfer i gyfrif tramor."

Mae'r heddlu yn cynghori pobl i fod yn ofalus o bwy y maen nhw'n gwahodd i fod yn ffrindiau gyda nhw ar wefanau cymdeithasol ac i beidio â chael eu denu i wneud unrhyw beth o flaen camera.

Os yw rhywun yn cael ei fygwth, mae'r heddlu'n dweud na ddylai ymateb ond yn hytrach gysylltu gyda'r heddlu.

Straeon perthnasol