Gwahardd pennaeth rhag dysgu am geisio dwyn o gronfa'r ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae pennaeth ysgol wedi cael ei gwahardd rhag dysgu wedi iddi geisio dwyn £30,000 o gronfa ysgol er mwyn talu am waith adeiladu yn ei chartref.

Mae Sian Harkin, 54 oed, wedi ei gwahardd o'r stafell ddosbarth ar ôl mynd ag arian o gyfrif banc Ysgol Gynradd Llwyncelyn yn y Rhondda.

Fe ysgrifenodd sieciau i'r adeiladwr Lee Slocombe, gan ddweud bod yr arian yn mynd at dalu am loches glaw yn yr ysgol.

Cafodd Harkin ei charcharu am dwyllo, dwyn a ffugio nôl ym mis Ebrill.

Ffugio llofnod

Clywodd y gwrandawiad disgyblu mai Harkin oedd cadeirydd y pwyllgor oedd yn gyfrifol am gyfrif staff ei hysgol.

Dywedodd un o swyddogion y pwyllgor, Rachel Price: "Roedd Mrs Harkin yn gyfrifol am edrych ar ôl y cyfrif.

"Roedd yn rhaid i bob siec gael ei arwyddo gan o leiaf ddau aelod, Mrs Harkin, y dirprwy bennaeth ac athro arall cyn y bydden nhw'n cael eu caniatáu."

Ond cafodd ei harestio ar ôl i archwiliad mewnol ddarganfod y twyll, oedd yn cynnwys ffugio llofnod y dirprwy bennaeth.

Cafodd ei gwahardd rhag dysgu ar ôl i'r Cyngor Gweithlu Addysg ddod i'r casgliad ei bod "wedi dwyn anfri ar y proffesiwn."

Twyllo, dwyn a ffugio

Ym mis Ebrill, cafodd Harkin ei charcharu am 12 mis yn Llys y Goron Merthyr Tudful wedi iddi gyfaddef twyllo, dwyn a ffugio llawysgrifen.

Clywodd yr achos hwnnw fod yr adeiladwr Lee Slocombe wedi cael ei dalu £80,000 i wneud gwelliannau i gartref Harkin a'i theulu, ond iddo'i pherswadio i dalu arian o gronfa'r ysgol.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Cafodd Slocombe ei garcharu am dair blynedd a saith mis yn Llys y Goron Casnewydd ym mis Chwefror am dwyllo tri teulu o £40,000.