Creu map digidol Google Street View o'r Wyddfa

  • Cyhoeddwyd
Yr WyddfaFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe allwch chi ddilyn y llwybrau i'r copa o'ch ffôn, tablet neu gyfrifiadur

O ddydd Gwener ymlaen, mae hi'n bosib i bawb deithio'r 1,085 metr i gopa'r Wyddfa... heb fod angen gadael eu cartrefi.

Mae Google Street View wedi bod yn gweithio ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i greu map digidol o fynydd ucha' Cymru, fel y gall unrhyw un wneud eu ffordd i'r copa ar eu ffôn, tabled neu gyfrifiadur.

Gan ddefnyddio teclyn Trekker, sef bag cefn â thŵr o gamerâu yn dod ohono, fe wnaeth gwirfoddolwyr gerdded y llwybrau a'r ardaloedd o amgylch y parc cenedlaethol i'r cyhoedd allu eu gweld ar-lein.

Gall gerddwyr benderfynu ar ba un o'r chwe llwybr i'w gymryd i'r copa, neu os ydyn nhw ddim yn gallu gwneud y daith yno eu hunan, gallan nhw gymryd taith o amgylch copâu mynyddoedd Eryri.

Ffynhonnell y llun, Parc Cenedlaethol Eryri
Disgrifiad o’r llun,
Bu gwirfoddolwyr yn defnyddio teclyn Trekker i dynnu'r lluniau digidol o'r ardal

Mae Street View ar gael o fynyddoedd uchaf Yr Alban, Ben Nevis, a Lloegr, Scafell Pike, o ddydd Gwener ymlaen hefyd.

Dywedodd swyddog gwybodaeth ddaearyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Liz Jenkins: "Dy'n ni'n falch iawn o weithio gyda Google Maps i sicrhau bod nodweddion arbennig Eryri yn gallu cael eu gweld gan bawb yn y byd.

"Fe fyddwn ni hefyd yn rhannu lluniau Street View ar ein gwefan fel bo pawb yn gallu eu mwynhau, yn y gobaith y byddan nhw'n ysbrydoli pobl i ymweld ag Eryri i weld yr ardal hyfryd yma eu hunan."