Toriadau i'r celfyddydau yn 'llai na yn Lloegr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r toriadau yng Nghymru yn 'llai' nag yn Lloegr, meddai Ken Skates

Mae'r dirprwy weinidog diwylliant wedi amddiffyn cynlluniau i dorri cyllidebau ym maes y celfyddydau.

Bydd cwtogiad o 4.7% i Gyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol yn 2016-17.

Ond, yn ôl Ken Skates, mae'r toriadau yng Nghymru "lawer yn llai" na'r rhai yn Lloegr.

Daeth ei sylwadau wrth iddo ymweld â chwmni syrcas yng Nghaerdydd.

Mae NoFitState wedi cael grant o £24,000 gan y llywodraeth er mwyn perfformio eu sioe lwyddiannus Bianco yn Efrog Newydd y flwyddyn nesaf.

Toriad yn 'llai'

"Bydd yna wastad rôl i lywodraeth ddarparu cyllid craidd i sefydliadau'r celfyddydau," meddai Mr Skates.

"Mae'r cwtogiad yn y gyllideb yr wythnos yma lawer yn llai na beth ry'n ni wedi ei weld yn Lloegr lle mae yna lai o sefydliadau celfyddydau.

"Dyw hynny ddim am ddigwydd yng Nghymru ac rwy'n benderfynol o sicrhau hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Amgueddfa Genedlaethol yn wynebu toriad o £1m

Dywedodd fod arian ychwanegol i brosiectau fel NoFitState yn caniatáu digwyddiadau arbennig a theithiau allai ddenu ymwelwyr newydd i Gymru.

Toriad o £1.5m

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfarfod ddydd Gwener i drafod ei gyllideb newydd sy'n golygu toriad o £1.5m.

Mewn datganiad dywedodd y corff eu bod yn "bryderus iawn" am y pwysau ariannol ar Lywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y byddai buddsoddiad yn y dyfodol yn eu galluogi i "sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn parhau i fod yn stori lwyddiannus..."

Yn ôl Amgueddfa Cymru, bydd ei chyllideb newydd yn cael ei thorri o £1m (4.7%) fydd yn "anochel yn cael effaith ar wasanaethau i'r cyhoedd".

Bydd y Llyfrgell Genedlaethol angen sicrhau "cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill" o ganlyniad i'w toriad nhw.