Cwest claf mewn ysbyty: Marwolaeth ddamweiniol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Alan Walker a'i weddw, Irene

Mae crwner wedi dod i'r casgliad bod marwolaeth claf oedd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ddamweiniol.

Bu farw Alan Walker, 81 oed, yn Ionawr 2014.

Clywodd y cwest fod nyrs yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, wedi "mynd i banig" ar ôl sylwi fod pibell fwydo Mr Walker wedi ei chysylltu mewn camgymeriad gyda phibell fewnwythiennol.

Dywedodd crwner Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru, John Gittins, mai achos y farwolaeth oedd sioc wenwynig wedi ei achosi oherwydd bod y bibell fwydo wedi ei chysylltu gyda'r bibell anghywir, ac "er nad oedd modd dweud gyda sicrwydd", roedd yn fwy na thebygol mai gweithiwr iechyd proffesiynol oedd yn gyfrifol am wneud hynny".

Ychwanegodd y crwner ei fod yn fodlon fod y camau priodol wedi eu cymryd i sicrhau na fyddai'r digwyddiad achosodd y farwolaeth yn digwydd eto. Ond dywedodd ei fod yn bryderus gan nad oedd trosglwyddo cyfrifoldebau rhwng staff meddygol o shifft i shifft yn dibynu ar nodiadau ysgrifenedig.

Dywedodd bod risg y gallai rhai pethau gael eu methu, gan greu risg bosib. Fe fydd yn ysgrifennu at y bwrdd iechyd yn gofyn iddyn nhw edrych ar y mater.

Llif gwaed

Dywed teulu Mr Walker fod doctoriaid wedi dweud iddo farw ar ôl i fwyd fynd i'w lif gwaed, ac yna iddo gael trawiad ar y galon.

Yn wreiddiol, roedd Mr Walker wedi mynd i'r ysbyty gydag anaf oedd wedi ei heintio.

Dywedodd y nyrs James Keats wrth Lys y Crwner Rhuthun, na fyddai staff meddygol wedi gwneud camgymeriad o gysylltu'r pibellau.

Dywedodd Mr Keats: "Dyw hyn ddim yn rhywbeth rydych yn ei weld."

"Rwyf erioed wedi ei weld. Ac roedd yna gyfnod byr pan es i banig..."

Dywedodd iddo alw am gymorth ond bu farw Mr Walker, o Goed-llai ger yr Wyddgrug ar 23 Ionawr.

Cafodd Mr Keats ei holi gan David Pajur, cwnsel ar ran Bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

"Pa mor amlwg anghywir yw hi y byddai staff meddygol yn gwneud camgymeriad neu yn cymysgu pibellau?" gofynnodd Mr Pajur.

"Fyddwch ddim yn ystyried rhoi'r ddwy bibell at ei gilydd," meddai Mr Keats.

Dywedodd Carmen Baxter, nyrs arall oedd yn gweithio ar y ward, nad oedd hi wedi gweld digwyddiad o'r fath o'r blaen.

Dywedodd y nyrsys nad oeddynt wedi gweld unrhyw un yn mynd yn agos i wely Mr Walker cyn i'r camgymeriad ddod i'r amlwg.