Dirwyo Dŵr Cymru am lygredd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dwr Cymru

Mae Dŵr Cymru yn gorfod talu dirwy a chostau o £37,000 ar ôl i garthffosiaeth lifio i nant yn Sir y Fflint.

Clywodd Ynadon Sir y Fflint fod y garthffosiaeth wedi mynd i'r rhwydwaith ddŵr ym Mhentref Helygain, ger Treffynnon, ym mis Medi'r llynedd.

Dywedodd Dafydd Roberts ar ran yr erlyniad, Cyfoeth Naturiol Cymru, fod un o'r trigolion lleol wedi gweld carthffosiaeth mewn nant yn ymyl ei dŷ ar 12 Medi, a bod hyn wedi bod yn digwydd am rai wythnosau.

Roedd y nant yn frown ac yn drewi.

Gwersi wedi eu dysgu

Yn ôl un o swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru roedd tua dau gilomedr o'r nant wedi eu heffeithio, gyda'r garthffosiaeth yn gollwng o orsafoedd pwmpio Lygan y Wern a Phentref Helygain.

Yn ôl Mr Roberts, roedd Dŵr Cwmni wedi derbyn dirwy am ddigwyddiad tebyg yn y gorffennol.

Dywedodd Richard Kimberlin ar ran yr amddiffyniad fod systemau monitro wedi methu rhoi gwybod i Ddŵr Cymru am y broblem gan fod un o linellu BT wedi ei thorri mewn camgymeriad gan gontractwyr.

Dywedodd fod y cwmni wedi gweithredu ar unwaith i ddatrys y broblem a bod gwersi wedi eu dysgu.

Ychwanegodd fod y modd o fonitro hefyd wedi newid.

Dywedodd nad oedd angen i'r nant gael ei glanhau ac nad oedd unrhyw bysgod wedi eu lladd.

Cafodd y cwmni ddirwy o £37,000 a gorchymyn i dalu costau o £2,762.