Rhagor o amser dan glo i droseddwyr am dorri rheolau

Cyhoeddwyd

Cafodd troseddwyr yng Nghymru eu dedfrydu i 7,000 o ddiwrnodau yn ychwanegol yn y carchar y llynedd am dorri rheolau, yn ôl adroddiad.

Fe all carcharorion gael eu cadw dan glo am gyfnod hirach os ydyn nhw'n mynd yn groes i'r drefn.

Mae ymchwil gan elusen Howard League for Penal Reform yn honni bod y nifer wedi cynyddu 47% ers 2010.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai: "Mae'n gywir bod troseddwyr sy'n torri rheolau yn cael eu cosbi."

Camymddwyn

Fe edrychodd yr adroddiad ar sut mae carchardai yng Nghymru a Lloegr yn gweithredu gwrandawiadau disgyblu.

Mae hynny'n digwydd pan mae cyhuddiad o gamymddwyn yn erbyn carcharor.

Ar draws y ddwy wlad roedd y ffigwr yn 2014 yn bron i 160,000 o ddiwrnodau - neu 438 o flynyddoedd.

Mae'r gwrandawiadau yn costio rhwng £400,000 a £500,000 y flwyddyn.

'Newidiadau hanfodol'

Anufudd-dod, amarch neu droseddau yn erbyn eiddo ydi'r digwyddiadau mwyaf cyffredin.

Mae carcharor sy'n cael ei ffeindio'n euog mewn gwrandawiad yn gallu wynebu diwrnodau ychwanegol o dan glo, peidio cael mynd i'r ffreutur, neu fod mewn cell ar ben ei hun am gyfnod.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai: "Mae'r ysgrifennydd cyfiawnder wedi gosod cynllun ar gyfer ein carchardai, i'w gwneud yn llefydd llawn uchelgais ac ymdrech.

"Bydd y newidiadau hanfodol yma yn helpu i atal annisgyblaeth a lleihau ail-droseddu, gan arwain at lai o drosedd a strydoedd mwy diogel."