Cymorth Nadolig Cymro i ffoaduriaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer cynyddol o ffoaduriaid wedi ceisio cyrraedd Groeg cyn y gaeaf

Mae bachgen ysgol o'r gogledd yn bwriadu treulio'r Nadolig yn cynnig cymorth i ffoaduriaid o Syria sydd mewn gwersylloedd yng Ngwlad Groeg.

Bydd Jack Harley-Walsh yn teithio gyda'i fam i wersyll Idomeni ar y ffin rhwng Gwlad Groeg a Macedonia lle bydd yn dosbarthu cymorth dyngarol i ffoaduriaid.

Dywedodd Jack, sy'n fyfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant yn Llandudno: "Rydw i wedi casglu llawer o arian i elusennau lleol, o ddringo mynydd Kilimanjaro pan roeddwn i'n 10 oed ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru, i gerdded llwybr arfordir y gorllewin yng Nghanada, ond gan fy mod yn hŷn dyma fy nghyfle i gynnig cymorth i bobl ar lawr gwlad."

Mae ei fam, Sue Harley-Walsh, newydd ddychwelyd o'r gwersyll lle bu hi'n dosbarthu cymorth i ffoaduriaid.

Dywedodd: "Roedd yn anhygoel i ddod ar draws rhai o'r rhoddion yr oedd Jack a finne' wedi helpu eu pacio a'i llwytho ychydig fisoedd yn ôl, ond ar ôl siarad gyda nifer o fyfyrwyr ers i mi ddychwelyd mae na berygl i ni feddwl bod yr asiantaethau cymorth mawr yn delio gyda'r gwersylloedd ffoaduriaid.

"Y gwir yw bod isadeiledd syml yn ei le ond nid oes cymorth bugeiliol a dim byd fel bwyd a dillad cynnes, sydd yn hanfodol gan fod y tywydd yn oeri."

Ychwanegodd: "Mae miloedd o bobl yn cyrraedd bob dydd, gan amlaf yn ystod y nos pan nad oes cymorth 24 awr ar gael. Mae'r asiantaethau dyngarol yn dibynnu ar wirfoddolwyr lleol sy'n gweithio'n ddyddiol i gludo bwyd a dillad mewn ceir i'r ffoaduriaid sydd i bob pwrpas wedi eu gadael gyda dim tan y byddant yn gallu croesi'r ffin a symud ymlaen i'r gwersyll nesaf."