Ymchwiliad cam-drin: Cwblhau adolygiad

Cyhoeddwyd

Mae adolygiad o ymchwiliad i gamdriniaeth hanesyddol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru wedi ei gwblhau a'i drosglwyddo i Lywodraeth San Steffan.

Dechreuodd yr Arglwyddes Ustus Macur gasglu tystiolaeth yn 2013 am ymchwiliad Waterhouse, gafodd ei gyhoeddi yn 2000.

Edrychodd ymchwiliad Waterhouse ar achosion o gam-drin plant mewn gofal rhwng 1974 a 1996.

Dywedodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder y byddai adroddiad Macur yn cael ei ystyried ac fe fydd yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo modd.