£4.5m o gyffuriau: Carcharu gang

 • Cyhoeddwyd
Ashley BurghamFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Ashley Burgham oedd pennaeth y gang yn ôl Heddlu Gwent

Mae aelodau gang troseddol oedd wedi cynllwynio i gyflenwi gwerth miliynau o bunoedd o gyffuriau wedi cael eu carcharu.

Daeth yr heddlu o hyd i 12kg o gocên "pur iawn" sydd gyfystyr â 48kg o gocên wedi ei chwyddo gyda chynhwysion eraill, oedd werth rhwng £1.5m a £4.5m.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod o leiaf 36kg o'r cyffur mephedrone oedd werth hyd at £300,000 wedi ei ddarganfod hefyd.

Cafodd 13 o ddiffynyddion o Flaenau Gwent, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf eu carcharu am droseddau'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau a thrin arian yn anghyfreithlon.

Fe gafodd Ashley Burgham, 28 oed, ei ddisgrifio fel pennaeth y gang, gyda Michael Barnes, 32 oed, yn ail iddo, ac yn gyfrifol am gyfarfod â chyflenwyr cyffuriau cenedlaethol.

Roedd y gweddill yn gyfrifol am ddosbarthu'r cyffuriau.

Daeth Heddlu Gwent o hyd i £205,494 mewn arian parod yn ystod yr ymgyrch.

Dedfrydau

 • Plediodd Ashley Burgham, 28 oed, o Flaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - 10 mlynedd ac wyth mis o garchar
 • Plediodd Kyle Burgham, 33 oed, o Flaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - wyth mlynedd o garchar
 • Plediodd Michael Barnes, 32 oed, o Flaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - wyth mlynedd o garchar
 • Plediodd Tony Pugsley, 29 oed, o Flaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - chwe blynedd ac wyth mis o garchar
 • Plediodd Martyn Joel Wood, 29 oed, o Dredegar, Blaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - chwe blynedd ac wyth mis o garchar
 • Plediodd Paul Phillip Ratledge, 29 oed, o Lyn Ebwy, Blaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi cocên a mephedrone - pum mlynedd ac wyth mis o garchar
 • Plediodd Corey Owen Davies, 32 oed, o Abertyleri, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone a thyfu canabis - dwy flynedd a chwe mis o garchar
 • Plediodd Joshua Dare, 24 oed, o Gasnewydd, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone - blwyddyn o garchar
 • Plediodd Grant Coles, 34 oed, o Abertyleri, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone - blwyddyn a phedwar mis o garchar
 • Plediodd Mark Bishop, 27 oed, o Dredegar, Blaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone - wyth mis o garchar gohiriedig
 • Plediodd Ashley Martin, 27 oed, o'r Cwm, Blaenau Gwent, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone - dwy flynedd o garchar
 • Plediodd Matthew Richards, 26 oed, o Aberpennar, Rhondda Cynon Taf, yn euog i gynllwynio i gyflenwi mephedrone - blwyddyn o garchar
 • Plediodd Nicholas Baker, 27 oed, o'r Cwm, Blaenau Gwent, yn euog i drin arian yn anghyfreithlon - 32 wythnos o garchar gohiriedig