'Angen mwy o frys' wrth leihau tlodi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sefydliad Joseph Rowntree'n dweud fod 23% o bobl Cymru'n byw mewn tlodi

Mae angen mwy o frys wrth fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru, yn ôl AC Llafur.

Dywedodd Christine Chapman, cadeirydd Pwyllgor Cymunedau'r Cynulliad, fod gwaith da'n cael ei wneud i leihau tlodi, ond bod angen i Lywodraeth Cymru gyflymu'u hymdrechion i wneud hynny.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn awgrymu fod un o bob pum person yng Nghymru'n byw mewn tlodi.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae codi pobl allan o dlodi "wrth galon" eu gwaith.

'Neges gref'

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae tlodi'n cael ei ddiffinio fel incwm cartref sy'n llai na 60% o'r canolrif cenedlaethol.

Mae ffigyrau Sefydliad Joseph Rowntree yn awgrymu fod 23% o'r boblogaeth yn byw mewn tlodi - a'r gred yw nad yw'r ffigwr newid llawer ers dechrau'r 2000au.

Yn gynharach eleni fe gyhoeddodd y Pwyllgor Cymunedau adroddiad yn dweud eu bod "yn pryderu bod diffyg cynnydd yn ymdrechion Llywodraeth Cymru i leihau tlodi".

Dywedodd Ms Chapman fod Llywodraeth Cymru'n "mynd yn y cyfeiriad cywir" ond bod angen i bethau newid "yn gynt".

"Rydym ni'n wlad gyfoethog ond mae pobl yn dal i gael trafferth talu biliau gwres a phrynu bwyd - mae hynny'n erchyll," meddai.

"Mae angen neges gref, i Lywodraeth y DU yn gyntaf, fod angen i bethau newid."

Ychwanegodd fod angen "trafodaethau ar lefel uchel" rhwng gweinidogion ym Mae Caerdydd.

'Dim gwelliant'

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dywedodd Gemma Jones, sy'n gweithio i Gyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf, nad ydi hi'n gweld gwelliannau, er gwaethaf ymdrechion y llywodraeth.

"Dydw i ddim yn gwybod beth sy'n digwydd neu'n mynd o'i le, ond 'dyn ni'n sicr yn gweld llawer mwy o gleientiaid yn byw mewn tlodi a ddim yn dweud fod pethau'n gwella," meddai.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae pob adran y llywodraeth yn gweithio'n ddygn i fynd i'r afael ag achosion tlodi, drwy roi'r dechrau gorau i blant, helpu pobl i gael gwaith a gwella'u hiechyd."

"Rydym ni hefyd yn gwneud yr hyn rydym ni'n gallu i liniaru effaith mesurau llymder a newidiadau Llywodraeth y Du i'r system les," meddai.

"Mae codi pobl o dlodi wrth galon y llywodraeth."

Mae Sunday Politics Wales ar BBC One Wales am 11:00 dydd Sul 13 Rhagfyr.