Rhyddhau balwnau er cof am Stuart Bates a'i fab Fraser

Cyhoeddwyd

Mae cannoedd o bobl wedi rhyddhau balwnau i'r awyr ddydd Sadwrn er cof am dad a mab fu farw ar ôl cael eu taro gan gar.

Bu farw Stuart Bates, 43, a'i fab Fraser, saith, ar ôl y digwyddiad ar yr A4119 ar gyrion pentref Tonysguboriau, Rhondda Cynon Taf ar 6 Rhagfyr.

Daeth tua 300 o bobl i'r parc ger Sgwâr Watkins yng Nghaerdydd i ryddhau balwnau oren a glas.

Roedd y ddau yn byw yn ardal Llanisien y ddinas.

Ffynhonnell y llun, South Wales Police

Cafodd gyrrwr y car darodd y ddau ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth wedi'r digwyddiad.

Bu farw Mr Bates yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn fuan wedi'r digwyddiad.

Cafodd Fraser ei gludo i Ysbyty Plant Bryste, lle bu farw yn ddiweddarach.

Dywedodd ei fam, Anna Bates, ei fod yn dal yn "seren" gan ei fod wedi rhoi ei organau i gleifion eraill.

Straeon perthnasol