BBC Cymru Fyw

Rhyddhau balwnau er cof am Stuart Bates a'i fab Fraser

Published
Mae cannoedd o bobl wedi rhyddhau balwnau i'r awyr ddydd Sadwrn er cof am dad a mab fu farw ar ôl cael eu taro gan gar.
Bu farw Stuart Bates, 43, a'i fab Fraser, saith, ar ôl y digwyddiad ar yr A4119 ar gyrion pentref Tonysguboriau, Rhondda Cynon Taf ar 6 Rhagfyr.
Daeth tua 300 o bobl i'r parc ger Sgwâr Watkins yng Nghaerdydd i ryddhau balwnau oren a glas.
Roedd y ddau yn byw yn ardal Llanisien y ddinas.
image copyrightSouth Wales Police
Cafodd gyrrwr y car darodd y ddau ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth wedi'r digwyddiad.
Bu farw Mr Bates yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn fuan wedi'r digwyddiad.
Cafodd Fraser ei gludo i Ysbyty Plant Bryste, lle bu farw yn ddiweddarach.
Dywedodd ei fam, Anna Bates, ei fod yn dal yn "seren" gan ei fod wedi rhoi ei organau i gleifion eraill.

Straeon perthnasol

  • Organau bachgen wedi achub bywydau