Pryder AS am 'allu yr Awyrlu i ymosod ar Syria ac Irac'

Cyhoeddwyd

Mae aelod o Bwyllgor Amddiffyn Ty'r Cyffredin wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod yn pryderu am allu'r Awyrlu i ymosod ar IS yn Syria ac Irac.

Yn siarad ar raglen Sunday Politics, dywedodd Madeleine Moon, AS Pen-y-bont ar Ogwr, nad oes digon o beilotiaid, peiriannwyr na llyw-wyr i gynnal ymosodiad fawr.

Dywedodd wrth y rhaglen: "Yn hytrach na gofyn 'a ddylwn ni wneud hyn?', y cwestiwn cyntaf y dylwn ni ei ofyn yw 'allwn ni wneud hyn?'"

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn bod y llywodraeth yn "hyderus bod gan yr Awyrlu yr offer, sgiliau a phobl i gynnal yr ymgyrch".

'Annerbyniol'

Bydd Ms Moon yn teithio i Irac yn y flwyddyn newydd gydag aelodau eraill o'r pwyllgor fel rhan o adolygiad o'r ymosodiadau ar IS.

Mae'r DU wedi bod yn ymosod ar IS yn Irac ers 2013, ac yn ôl Ms Moon, mae 30% o'r tir gafodd ei gymryd gan IS wedi ei gymryd yn ôl.

Disgrifiad o’r llun,
Ers rhannu'r lluoedd arfog rhwng Afghanistan ac Irac, dywedodd Madeleine Moon bod toriad o 30% wedi bod

Ond dywedodd bod ganddi bryder bod y 70% arall yn cael ei anghofio wrth i'r sylw droi at Syria.

"Rydyn ni wedi gwneud y camgymeriad yna yn y gorffennol," meddai. "Roedden ni yn Afghanistan ac yn 2001 aethon ni i Irac a rhannu ein lluoedd.

"Ers hynny rydyn ni wedi gweld toriad o 30% i'n lluoedd arfog ond rydyn ni'n dal i feddwl y gallwn ni ymladd ar ddau ffrynt.

"I mi mae hynny'n annerbyniol."

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn bod y llywodraeth yn "hyderus bod gan yr Awyrlu yr offer, sgiliau a phobl i gynnal yr ymgyrch".

Ychwanegodd y llefarydd bod y llywodraeth wedi dyblu'r nifer o awyrennau Typhoon a Tornado sydd wedi eu gyrru i helpu gyda'r ymgyrch fomio, a bod y DU yn rhan o gynghrair o wledydd sydd wedi "difrodi dros 13,500 o dargedau a chymryd 30% o dir Daesh".