Symud tyrbin enfawr i'r môr oddi ar Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith i symud tyrbin, fydd yn cynhyrchu ynni yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro, wedi dechrau.

Bydd tyrbin DeltaStream, sy'n 12m o uchder ac wedi costio £16m, yn cynhyrchu 400kW o ynni, digon i roi pŵer i rhwng 400 a 600 o dai.

Mae'r tyrbin yn cael ei roi ar waelod y môr rhwng Ynys Dewi a'r tir mawr, ond fe fydd profion yn cael eu cynnal am bythefnos cyn iddo ddechrau cynhyrchu ynni.

Cafodd y tyrbin ei ddylunio gan Richard Ayers yn 2002, ac mae wedi derbyn grantiau gan Lywodraeth Cymru a chronfeydd Ewropeaidd i'w ddatblygu.

Er hynny, mae wedi bod yn segur yn Noc Penfro ers dros flwyddyn.

Tidal Energy Ltd sy'n gyfrifol am y tyrbin, ac fe ddywedodd rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, Martin Murphy: "Ar ôl i'r tyrbin gael ei roi yn ei le heddiw, bydd tua pythefnos o wirio a phrofi cyn y bydd yn bosib rhoi pŵer i mewn i'r system."

Straeon perthnasol