Digwyddiadau 2015

Dyna oedd blwyddyn brysur! Faint ydych chi'n gofio am rai o brif ddigwyddiadau 2015?

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae ffotograffwyr Cymru Fyw wedi bod ym mhob twll a chornel o'r wlad i ddod a rhai o'r uchafbwyntiau i chi. Dyma rai ohonyn nhw:

Image copyright Alan Coles
Image caption Golau'r Aurora Borealis dros Bannau Brycheiniog fel yr oedden nhw i'w gweld o bentre Bwlch ar 17 Mawrth

Rhagor o luniau'r Aurora Borealis

Image copyright Betsan Evans
Image caption Candelas, enillwyr Band Gorau'r Flwyddyn yn noson wobrwyo Selar, yn derbyn eu tlws gan Lefi Gruffudd, Y Lolfa

Rhagor o luniau Gwobrau'r Selar 2015

Image copyright Iestyn Hughes
Image caption "Ni 'di ennill!" Côr Heol y March, Y Bontfaen, yn dathlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Rhagor o luniau Côr Cymru

Image copyright Llinos Lanini
Image caption Nid golygfa o Dr Who, ond dwy fyfyrwraig o Brifysgol Caerdydd yn ceisio cael cipolwg diogel ar y diffyg ar yr haul (eclips) ar 20 Mawrth

Rhagor o luniau diffyg ar yr haul

Image copyright Iolo Penri
Image caption Elin Angharad, merch leol o Fôn, aeth a hi gyda'r 'Lleuad a'r Sêr' yng nghystadleuaeth Cân i Gymru yng Ngwalchmai

Rhagor o luniau dynnodd ein ffotograffydd gwadd Iolo Penri ym mis Mawrth

Image caption Mae angen gofal wrth symud Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili. Mae hi bellach yng nghartre'r bardd buddugol, Elis Dafydd, yn Nhrefor

Rhagor o luniau Eisteddfod yr Urdd,Caerffili

Image copyright Iolo Penri
Image caption Pwy yw'r mwyaf direidus, Dona neu'r plantos? Gwyl Arall, Caernarfon

Rhagor o luniau Gŵyl Arall

Image copyright Ceri Llwyd
Image caption Troedio'n ofalus yn Eisteddfod Llangollen

Rhagor o luniau Eisteddfod Llangollen

Image copyright Kristina Banholzer
Image caption Y bytholwyrdd Geraint Jarman oedd un o brif atyniadau Tafwyl yng Nghastell Caerdydd. Roedd Geraint yn dathlu ei ben-blwydd yn 65 yn 2015

Rhagor o luniau Tafwyl

Image copyright Iolo Penri
Image caption Gareth F. Williams, enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2015. Fe enillodd ei nofel 'Awst yn Anogia' y wobr am Ffuglen Gymraeg y Flwyddyn hefyd yn Seremoni Llyfr y Flwyddyn, Galeri, Caernarfon

Rhagor o luniau seremoni Llyfr y Flwyddyn

Image caption Un o ffermwyr ifanc y Sioe Fawr, Llanelwedd

Rhagor o luniau'r Sioe Fawr

Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Un o'r adegau prin 'na yn ystod haf 2015 pan oedd angen sbectol haul! Gŵyl Nôl a Mla'n, Llangrannog

Rhagor o luniau Gŵyl Nôl a Mla'n

Image copyright Guto Vaughan
Image caption "Yw e'n brathu?" Y plant a'r ci yn mwynhau eu hunain yng Ngŵyl Crug Mawr, Aberteifi

Rhagor o luniau Gŵyl Crug Mawr

Image caption Cafodd y cyflwynydd Alex Jones ei hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau

Rhagor o luniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau

Image copyright Lucy Roberts
Image caption "Ma'r het 'ma shêd yn rhy fawr i fi!" Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Crughywel

Rhagor o luniau Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Image caption Roedd 'na sêl bendith brenhinol i Ŵyl Pride Cymru yng Nghaerdydd

Rhagor o luniau Pride Cymru

Image copyright Iolo Penri
Image caption Beth yw'r disgrifiad priodol? Coedwig o ferched? Gŵyl Rhif 6, Portmeirion ym mis Medi

Rhagor o luniau Gŵyl Rhif 6

Image copyright Marc John
Image caption Y bêl yn y wal - un o ddelweddau mwyaf eiconig Cymru yn 2015
Image copyright Emyr Young
Image caption Charlotte Church yn cadw cwmni Carys Eleri (Parch) ar garped coch noson wobrwyo BAFTA Cymru yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd

Rhagor o luniau BAFTA Cymru 2015

Image caption "Ti moyn dawns'o?" Gŵyl Cerdd Dant, Porthcawl

Rhagor o luniau Gŵyl Cerdd Dant 2015

Image caption 'Dyn ni bron a gorffen! Cystadleuwyr yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, Aberystwyth

Rhagor o luniau Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Image copyright Huw Evans PA
Image caption Diolch am fynd trwy'r lluniau! Ymlaen a ni i 2016! Welwn ni chi yn Bordeaux!