BBC Cymru Fyw

Digwyddiadau 2015

Published
Dyna oedd blwyddyn brysur! Faint ydych chi'n gofio am rai o brif ddigwyddiadau 2015?
Yn ystod y 12 mis diwethaf mae ffotograffwyr Cymru Fyw wedi bod ym mhob twll a chornel o'r wlad i ddod a rhai o'r uchafbwyntiau i chi. Dyma rai ohonyn nhw:
image copyrightAlan Coles
image captionGolau'r Aurora Borealis dros Bannau Brycheiniog fel yr oedden nhw i'w gweld o bentre Bwlch ar 17 Mawrth
Rhagor o luniau'r Aurora Borealis
image copyrightBetsan Evans
image captionCandelas, enillwyr Band Gorau'r Flwyddyn yn noson wobrwyo Selar, yn derbyn eu tlws gan Lefi Gruffudd, Y Lolfa
image copyrightIestyn Hughes
image caption"Ni 'di ennill!" Côr Heol y March, Y Bontfaen, yn dathlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
image copyrightLlinos Lanini
image captionNid golygfa o Dr Who, ond dwy fyfyrwraig o Brifysgol Caerdydd yn ceisio cael cipolwg diogel ar y diffyg ar yr haul (eclips) ar 20 Mawrth
image copyrightIolo Penri
image captionElin Angharad, merch leol o Fôn, aeth a hi gyda'r 'Lleuad a'r Sêr' yng nghystadleuaeth Cân i Gymru yng Ngwalchmai
image captionMae angen gofal wrth symud Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili. Mae hi bellach yng nghartre'r bardd buddugol, Elis Dafydd, yn Nhrefor
image copyrightIolo Penri
image captionPwy yw'r mwyaf direidus, Dona neu'r plantos? Gwyl Arall, Caernarfon
image copyrightCeri Llwyd
image captionTroedio'n ofalus yn Eisteddfod Llangollen
image copyrightKristina Banholzer
image captionY bytholwyrdd Geraint Jarman oedd un o brif atyniadau Tafwyl yng Nghastell Caerdydd. Roedd Geraint yn dathlu ei ben-blwydd yn 65 yn 2015
image copyrightIolo Penri
image captionGareth F. Williams, enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2015. Fe enillodd ei nofel 'Awst yn Anogia' y wobr am Ffuglen Gymraeg y Flwyddyn hefyd yn Seremoni Llyfr y Flwyddyn, Galeri, Caernarfon
image captionUn o ffermwyr ifanc y Sioe Fawr, Llanelwedd
image copyrightLleucu Meinir
image captionUn o'r adegau prin 'na yn ystod haf 2015 pan oedd angen sbectol haul! Gŵyl Nôl a Mla'n, Llangrannog
image copyrightGuto Vaughan
image caption"Yw e'n brathu?" Y plant a'r ci yn mwynhau eu hunain yng Ngŵyl Crug Mawr, Aberteifi
image captionCafodd y cyflwynydd Alex Jones ei hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau
image copyrightLucy Roberts
image caption"Ma'r het 'ma shêd yn rhy fawr i fi!" Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Crughywel
image captionRoedd 'na sêl bendith brenhinol i Ŵyl Pride Cymru yng Nghaerdydd
image copyrightIolo Penri
image captionBeth yw'r disgrifiad priodol? Coedwig o ferched? Gŵyl Rhif 6, Portmeirion ym mis Medi
image copyrightMarc John
image captionY bêl yn y wal - un o ddelweddau mwyaf eiconig Cymru yn 2015
image copyrightEmyr Young
image captionCharlotte Church yn cadw cwmni Carys Eleri (Parch) ar garped coch noson wobrwyo BAFTA Cymru yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd
image caption"Ti moyn dawns'o?" Gŵyl Cerdd Dant, Porthcawl
image caption'Dyn ni bron a gorffen! Cystadleuwyr yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, Aberystwyth
image copyrightHuw Evans PA
image captionDiolch am fynd trwy'r lluniau! Ymlaen a ni i 2016! Welwn ni chi yn Bordeaux!