Ymweliad brenhinol â Merthyr Tudful

Cyhoeddwyd

Bydd Tywysog Cymru yn ymweld â dwy ganolfan addysgol ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth.

Yn Ysgol Pen-Y-Dre, Gurnos, bydd yn cwrdd ag athrawon a disgyblion sydd wedi bod yn rhan o gynllun i geisio sicrhau cyfle cyfartal i blant o gefndiroedd tlotach.

Bydd hefyd yn cwrdd â chynrychiolwyr o elusen Teach First. Mae'r elusen yn datblygu rhwydwaith o arweinwyr sy'n gweithio i daclo anghyfartaledd tu mewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth.

Bydd y Tywysog Charles hefyd yn ymweld â Pharc Iechyd Keir Hardie a agorodd yn y dre' yn 2012.

Mae'r ganolfan iechyd integredig gynta' yng Nghymru, a gostiodd £35m, yn ceisio mynd i'r afael â'r problemau gofal ac iechyd sy'n wynebu rhai o gymunedau cymoedd y de.

Mae rhwng 60 a 90 o fyfyrwyr prifysgol o Ysgol Feddygaeth Caerdydd yn treulio wythnos yn y ganolfan i ddatblygu eu sgiliau ymarferol.