Enwi datblygwr ar gyfer safle ym Mangor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gweinidog: Edwina Hart

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai Liberty Property Developments sy'n cael ei ffafrio ar gyfer datblygiad sinema aml-sgrîn a thai bwyta yn ardal Bangor.

Dywedodd y cwmni y byddai'r datblygiad yn creu hyd at 100 o swyddi llawn amser a hyd at 300 o swyddi rhan-amser.

Y safle dan sylw yw'r un wrth y fynedfa i Barc Bryn Cegin.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Pleser yw cael cyhoeddi ein bod wedi dewis Liberty Properties Development fel y datblygwr sy'n cael ei ffafrio ...

"Wrth gwrs, rhaid i'r cynigion gael cymeradwyaeth statudol ond mae ganddyn nhw'r potensial i greu swyddi.

"Bydd y prosiect hwn yn rhoi hwb sylweddol i'r gymuned leol a gallai annog rhagor o gwmnïau i fuddsoddi yn y safle hefyd."

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: "Mae Bryn Cegin yn safle pwysig gyda photensial i greu nifer sylweddol o swyddi i'r ardal."