Grant loteri i adfer eglwys hynafol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaith adnewyddu yn dechrau ym mis Ionawr

Fe fydd gwaith yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd o atgyweirio tŵr eglwys hynafol yn Nhrefdraeth, Sir Benfro.

Fe fydd y cynllun i adfer tŵr Eglwys y Santes Fair yn derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri o £70,871.

Yn ogystal â'r tŵr, fe fydd y gwaith yn cynnwys adfer lloriau peryglus, ffenestri a rhan o'r to.

Eisoes mae'r Loteri wedi cyfrannu £6,000 tuag at y gwaith o atgyweirio'r eglwys Rhestredig Gradd II sy'n dyddio nôl i'r oes Normanaidd.

Cafodd y tŵr ei godi yn y 13eg ganrif.

'Cryn hanes'

Dywedodd y parchedig Anthony Wintle, un o'r rhai sy'n gyfrifol am y prosiect adnewyddu, y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ionawr.

"Y gobaith yw y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau o fewn tri mis."

"Mae yna gryn hanes i'r adeilad ac mae hefyd yn atyniad o bwys, yn denu miloedd, gan gynnwys pobl leol ac eraill.

"Mae gan yr eglwys gysylltiad agos gyda'r adnabyddus John Wesley, gweinidog Anglicanaidd a sefydlydd mudiad y Methodistiaid. Fe ymwelodd e ag Eglwys y Santes Fair ar sawl achlysur.

"Mae cyn archesgob Caergrawnt, Rowan Williams yn dod yma unwaith y flwyddyn i roi gwasanaeth."

Fe fydd y gwaith atgyweirio yn cynnwys gwaith ailosod y clychau.

Bydd angen ailosod sment y tu allan i'r tŵr, a hefyd mae cynlluniau i roi to plwm newydd.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tŵr ei godi yn y drydedd ganrif ar ddeg

Atyniad o bwys

Mae grant y Gronfa yn ddigon i dalu am 67% o'r gost atgyweirio.

Yn ogystal â'r Loteri, mae'r eglwys wedi derbyn cymorth gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen a'r Eglwys yng Nghymru.

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru: "Mae addoldai ymhlith adeiladau mwyaf hanesyddol Cymru.

"Mae'r cynlluniau ar gyfer yr adeilad yn golygu bod modd i'r gymuned ehangach gael cyfle i fwynhau'r hanes, ac rwy'n hynod o falch ein bod wedi gallu rhoi grant er mwyn caniatáu i gynlluniau gael eu datblygu ar gyfer y gwaith adnewyddu."

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith cynnal a chadw ar y ffenestri