Pryderon am Fesur Drafft Cymru

  • Cyhoeddwyd
Senedd, Bae Caerdydd

Mae Plaid Cymru'n dweud y byddan nhw'n pleidleisio yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU ar ddyfodol datganoli os nad yw gweinidogion yn addasu'r Mesur Drafft.

Mae arweinydd y blaid, Leanne Wood, a'u harweinydd Seneddol, Hywel Williams, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog David Cameron yn honni y byddai'r Mesur yn golygu fod San Steffan yn cymryd rhai pwerau'n ôl o'r Cynulliad.

Yn ôl Plaid Cymru, fe fydd eu tri AS yn gwrthwynebu'r mesur, a bydd eu ACau yn pleidleisio yn erbyn unrhyw gynnig yn ymwneud â'r Mesur yn y Senedd.

Mae Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb wedi dweud ei fod yn credu fod y mesur ar ei ffurf bresennol yn cadw gormod o bwerau yn ôl yn San Steffan.

Mae mwy o reolaeth dros ynni, trafnidiaeth ac etholiadau'r Cynulliad yn cael ei gynnig fel rhan o fodel "pwerau wrth gefn", ble byddai'n cael ei gymryd yn ganiataol bod unrhyw beth sydd ddim wedi'i restru fel rhan o gyfrifoldebau San Steffan wedi'i ddatganoli.

Dywed y gwrthbleidiau fod y rhestr o bwerau wedi'u cadw'n ôl yn rhy hir, ac mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi honni bod y mesur yn "creu rhwystrau diangen".

Yn ôl Ms Wood, mae'r mesur yn tanseilio'r hyn oedd yn cael ei drafod adeg refferendwm 2011 ar gyflwyno mwy o bwerau deddfu i Gymru.

Yn eu llythyr, mae Plaid Cymru'n dweud: "Trwy gydol y broses o gyrraedd at Fesur Drafft Cymru, mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi cyfrannu gyda phob ewyllys da.

"Ond allwn ni ddim a wnawn ni ddim derbyn mesur sy'n tynnu pwerau'n ôl i San Steffan ac sy'n tanseilio setliad 2011."

Dywedodd Hywel Williams fod yr angen i gael caniatâd gweinidogion y DU ar gyfer deddfau Cymreig yn "amlwg yn faen tramgwydd" ac yn gyfystyr â San Steffan yn "cipio grym".