Galw am bont droed newydd yn Ninas Mawddwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y cyngor fod cyflwr Pont Dol Bont wedi gwaethygu yn dilyn y tywydd garw diweddar

Mae 'na alw ar Gyngor Gwynedd i godi pont droed newydd ger Dinas Mawddwy ar ôl i Bont Dol Bont gael ei chau oherwydd ei chyflwr.

Cafodd y bont, sy'n boblogaidd iawn gyda cherddwyr, ei chau wedi i'w chyflwr ddirywio yn ystod y tywydd garw diweddar.

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod wedi gorfod cau'r bont yn dilyn archwiliad diogelwch. Ychwanegon nhw nad yw'r gyllideb ar gael i ariannu codi pont newydd ar hyn o bryd.

'Pwysig iawn'

Dywedodd y Cynghorydd John Pughe Roberts, sy'n cynrychioli'r ardal ar Gyngor Gwynedd, fod 'na lawer o drafod wedi bod ynghylch dyfodol y bont dros y blynyddoedd, a bod y penderfyniad i'w chau yn ei siomi.

"Mae 'na lawer o bobl yn defnyddio'r bont, mae'n bwysig iawn. Mae 'na dros fil o bobl y mis yn ei defnyddio hi," meddai.

"Hon ydy'r brif bont yn y pentre', mae'n cysylltu llawer iawn o lwybrau eraill.

"Mae angen ffeindio rhyw ffordd o ailagor y bont. Dwi'n ymwybodol o'r cynni ariannol ond eto mae 'na bethau wedi'u haddo am y bont ers blynyddoedd. Mae'r arian wedi mynd i lefydd eraill a hon wedi'i hamddifadu ers blynyddoedd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd John Pughe Roberts wedi'i siomi gan y penderfyniad i gau'r bont

Yn ôl Berwyn Hughes, perchennog tafarn y Llew Coch yn Ninas Mawddwy: "Mae'r bont yn cysylltu ambell i le - Celyn Brithion, Abercywarch, a dros y bwlch am Gwm Cewydd.

"Mae'n dod â phobl i mewn i'r pentre'.

"Mi fydd yn rhyw filltir ddwy yn ychwanegol rŵan i bobl ddod yma."

'Cyflwr wedi gwaethygu'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae'r Cyngor wedi bod yn cwblhau gwaith cynnal a chadw ar y bont droed yma ers sawl blwyddyn.

"Yn dilyn y tywydd garw iawn yn ddiweddar a llif uchel ar yr afon, mae cyflwr y bont wedi gwaethygu ac yn dilyn archwiliad diweddar bu'n rhaid cau'r bont.

"Fel Cyngor, rydym yn ymwybodol o'r awydd am bont newydd yn lleol. Rydym yn awyddus i weithio gyda'r gymuned leol ac eraill i adnabod pecyn ariannol a fyddai'n galluogi codi pont newydd ar y safle, ond yn sgil yr hinsawdd ariannol hynod heriol sy'n wynebu'r Cyngor nid yw'r gyllideb ar gael i ariannu cynllun o'r fath yn llwyr ar hyn o bryd.

"Mae'r ffordd wledig rhwng Aberangell a Chorris ar agor i drafnidiaeth."