Gwrthod cynllun cynhyrchu trydan yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Penfro wedi gwrthod cynlluniau dadleuol i gynhyrchu trydan trwy wresogi llaid olew ar dymheredd o 900C.

Roedd Barcud Energy yn awyddus i godi Uned Pyrolysis ar Stad Ddiwydiannol Waterloo ger canol Doc Penfro.

Byddai'r cynlluniau wedi defnyddio gwastraff o'r diwydiant olew fel tanwydd er mwyn cynhyrchu 6MW o drydan.

Roedd swyddogion cynllunio wedi argymell gwrthod y cais yn sgil pryderon am lifogydd posib ar y safle, a'r effaith ar dirlun hanesyddol Dyfrffordd Afonydd Cleddau.

Roedd y cwmni'n honni y byddai'r cynllun yn creu 12 o swyddi ond roedd dros 60 o bobl wedi ysgrifennu at y cyngor yn gwrthwynebu.

Dywedodd Cyfeillion y Ddaear Sir Benfro fod y llaid olew yn danwydd "brwnt iawn".