BBC Cymru Fyw

Cyngor o blaid stad o dai yn Yr Hendy ger Llanelli

Teleri Glyn Jones
Gohebydd BBC Cymru

Published
image copyrightArall
image captionY safle yn Yr Hendy ger Llanelli

Mae cynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu rhoi caniatâd cynllunio i stad o dai ym mhentre Yr Hendy ger Llanelli.

Y bleidlais oedd 15-1 ac roedd un cynghorydd yn ymatal.

Roedd gwrthwynebwyr wedi mynegi pryder am broblemau, gan gynnwys mwy o draffig, ac wedi cwyno bod y cwmni wedi dechrau gwaith paratoi cyn caniatâd ynllunio.

Bwriad Persimmon yw adeiladu 91 o dai ar y safle ger Heol Llwynbedw.

Ymddiheurodd y cwmni yng nghyfarfod y pwyllgor cynllunio am eu gwaith "goreiddgar" ar y safle.

Roedd swyddogion cynllunio'r cyngor wedi argymell cymeradwyo'r cynllun.