Deepcut: Dim tystiolaeth MoD cyn y dyddiad cau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Cheryl James ym Marics Deepcut yn Surrey yn 1995

Nid yw'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) wedi cyflwyno dogfennau allweddol cyn y dyddiad cau mewn achos milwr o Gymru fu farw ym Marics Deepcut yn Surrey.

Bu farw Pte Cheryl James, 18 oed o Langollen, Sir Ddinbych, gydag anaf bwled i'w phen yn 1995.

Mewn adolygiad cyn-gwest newydd i'w marwolaeth yn Llys Crwner Woking, dywedodd ei thad Des James ei fod yn "siomedig" gyda'r MoD.

Roedd Cheryl James yn un o bedwar milwr fu farw yn y barics rhwng 1995 a 2002 yng nghanol honiadau o fwlio a cham-drin.

Bu farw Pte Sean Benton, Pte James Collinson a Pte Geoff Gray hefyd o anafiadau gwn.

Cwest newydd

Bydd cwest newydd i farwolaeth Pte James ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf ac mae disgwyl iddo bara am saith wythnos.

Gorchmynnwyd cwest newydd wedi i farnwyr yr Uchel Lys ddileu rheithfarn agored a gofnodwyd yn Rhagfyr 1995.

Dros yr haf fe ddatgladdwyd ei chorff er mwyn cynnal archwiliad post mortem newydd.

Mewn datganiad a ddarllenwyd i'r llys dywedodd ei thad Des James ei fod yn synnu ac yn siomedig nad yw'r dogfennau eto wedi cael eu datgelu.

Miloedd o ffeiliau

Wrth gynrychioli'r MoD yn y gwrandawiad dywedodd Nicholas Moss bod miloedd o ffeiliau'n cael eu harchwilio, a bod hynny'n golygu ei bod yn cymryd llawer o amser i benderfynu pa ddogfennau oedd yn berthnasol i'r cwest.

Addawodd y byddai'r holl ddogfennau perthnasol ar gael erbyn 11 Ionawr.

Dywedodd y crwner nad oedd yn gweld bod modd i bethau fod wedi cael eu gwneud yn wahanol.

Ychwanegodd Mr James: "Mae'r MoD wedi penderfynu mai nhw sy'n penderfynu pa ddogfennau sy'n dod gerbron y llys a pha rai sydd ddim.

"Mae'n bryder mawr i mi y gallwn ni fod yn edrych yn ôl ar ddiwedd y broses ac yn tybio am bethau na chafodd eu datgelu, ac mae'r cyfan wedi rhoi cwmwl dros y cwest yn fy marn i."

Straeon perthnasol