Caerdydd: 60 y brifddinas // In pictures: Cardiff at 60

Cyhoeddwyd

Ar 20 Rhagfyr 1955 cafodd Caerdydd ei dynodi yn swyddogol yn brifddinas Cymru.

Mae adeiladau eiconig fel Y Senedd, Stadiwm y Mileniwm a Chanolfan y Mileniwm bellach yn adnabyddus ar hyd a lled y byd, ond mae'r ffotograffydd Sioned Birchall, o gwmni Sioned a Nia , wedi mynd ati i dynnu lluniau rhai o olygfeydd llai cyfarwydd y ddinas ar ran Cymru Fyw:

On 20 December 1955, Cardiff was officially designated as Wales's capital city. Iconic buildings such as the Senedd, Millennium Stadium and the Millennium Centre are recognised world-wide, but photographer Sioned Birchall has chosen to capture some of the more unfamiliar city sights for Cymru Fyw:

Disgrifiad o’r llun,
Parc Sevenoaks, Grangetown: Trigolion lleol yn mwynhau'r parc gyda'r graffiti cyfreithlon o'r ŵyl 'Roxe-Jam' yn gefndir iddyn nhw. // A colourful wall in Sevenoaks Parks, Grangetown. A tribute to local graffiti artist Bill Lockwood, also known as Roxe, who died in an accident.
Disgrifiad o’r llun,
Maes Parcio Heol y Porth : Golygfa gyfarwydd i filoedd o gefnogwyr rygbi wrth adael Stadiwm y Mileniwm gyferbyn // Win or lose, the concrete edifice of the Westgate Street NCP Car Park is the sight that greets thousands of rugby fans as they leave the Millennium Stadium.
Disgrifiad o’r llun,
Siop wedi cau yn ardal y Rhath. Fel siop o oes a fu, yng nghanol y brifddinas. // This building in Roath was once a very busy local shop.
Disgrifiad o’r llun,
Mast y Wenallt: Wedi ei leoli ar 'fynydd' y Wenallt ger Rhiwbeina. Mae'r mast hwn yn rhoi hwb i dderbyniad gwasanaethau teledu a radio yn y cymoedd. // This communications mast above Rhiwbina boosts the TV and radio signals for viewers and listeners in the valleys.
Disgrifiad o’r llun,
Byrddau Chapter yn rhewi: Un o lecynnau diwylliannol poblogaidd gorllewin Caerdydd yw Canolfan Gelfyddydau'r Chapter. // The Chapter Arts Centre in Canton is a popular cultural venue in west Cardiff.
Disgrifiad o’r llun,
Teithiodd yr 'artist stryd' enwog Hyuro i Gaerdydd yn unswydd i greu y murlun unigryw hwn ar Stryd y Bont. // Hyuro, the renowned street artist came to Cardiff with the sole intention of painting this mural on Bridge Street.
Disgrifiad o’r llun,
Hen dafarn 'The Tredegar' yn y Sblot: Tristwch adfail yr hen dafarn. // It's been a while since 'last orders' was called at 'The Tredegar' in Splott.
Disgrifiad o’r llun,
Pont a pheint o laeth yn y Sblot: Pont wedi ei pheintio yn lliwgar dros y rheilffordd ar Splott Road yn y Sblot. // A colourful bridge in Splott.
Disgrifiad o’r llun,
Gorfoledd y dorf yn Tafwyl: Dathliad unigryw o'r Gymraeg yng nghanol y ddinas bob haf. // A unique celebration of Welsh culture at the Tafwyl festival in the grounds of Cardiff Castle.
Disgrifiad o’r llun,
Olion olaf hen boster yn hysbysebu Webb's Welsh Ales (Webb's o Lyn Ebwy) ar wal stryd yn Nhreganna. Maae'r wal bellach wedi ei glanhau. // This poster advertising Webbs Welsh Ales has now been taken down from a wall in Canton.
Disgrifiad o’r llun,
Pont ger Pellett Street: Cylchoedd a llinellau yn denu'r sylw ar y hen bont hon yng nghanol y ddinas. Mae hon bellach wedi ei dymchwel // This graffiti-strewn bridge near Pellett Street has since been demolished.
Disgrifiad o’r llun,
Celf a natur yn ddeuawd gytûn yn y Rhath. // Nature and art in harmony in Roath.
Disgrifiad o’r llun,
Tirlun Treganna: Cysgod y simne ar dalcen y tŷ 'pebble dash' yn gartrefol iawn rhywsut. // A chimney stack casting its shadow on a house in Canton.
Disgrifiad o’r llun,
Cerdyn Nadolig Caeau Llandaf yn yr eira: Golygfa mwy anghyfarwydd o fan poblogaidd iawn yng nghalon y ddinas. // An unfamiliar picture postcard view of Llandaf fields under a blanket of snow.

Hefyd gan y BBC