Myfyriwr yn 'cysgu allan' am wythnos ym Mangor

Cyhoeddwyd

Mae myfyriwr y gyfraith ym Mhrifysgol Bangor wedi penderfynu bod yn "ddigartref" am wythnos er mwyn codi arian i elusennau.

Ers hanner dydd ddydd Sadwrn mae Scott Williams, o Lanfairpwll, wedi bod yn cysgu mewn gwahanol leoliadau ar stryd fawr Bangor.

"Neithiwr, mi nes i ffeindio cwt reit handi, ond fe ofynnodd staff diogelwch oedd yn gyfrifol am yr eiddo wrtha' i i symud ymlaen am dri o'r gloch y bore," meddai wrth BBC Cymru Fyw.

Nid yw gwaith elusennol yn beth newydd i Mr Williams.

Pan oedd o'n 13 oed, fe nofiodd am filltir i godi arian yn sgil trychineb tswnami Cefnfor India yn 2004, ac ers hynny mae o wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys teithiau beic noddedig a nosweithiau elusennol.

'Hollol wahanol'

"Mae gen i ffrindiau sydd wedi bod yn y lluoedd arfog, ac wedi gorfod defnyddio elusennau fel 'Combat Stress' a 'Soldiers off the streets' wedi iddyn nhw adael y lluoedd oherwydd effeithiau PTSD a bob math o broblemau iechyd meddwl eraill," meddai.

"Dwi yng nghanol hyfforddiant efo'r Army Reserves, ond mae cysgu allan ar y stryd yn hollol wahanol i gysgu allan efo'r fyddin, yn feddyliol doedd 'na ddim lot oeddwn i'n gallu ei wneud i baratoi."

Eglurodd Mr Williams nad oedd yn gallu cysgu drwy'r nos.

"Ychydig oriau ar y mwya'," meddai. "Ond mae gen i sleeping bag reit gynnes".

"Y diwrnod cyntaf ar ôl bod allan, fe ddaeth 'na hen ddynes ata' i o fewn yr awr gynta' a chynnig pres i fi," meddai.

"Mae'n anodd gweld pobl dwi'n nabod, sy'n meddwl mod i actually yn ddigartref yn cerdded heibio ac yn fy anwybyddu.

"Wedi dweud hynny, mae 'na lot o bobl wedi bod yn ffeind iawn efo fi, yn dod â bwyd a ballu i fi, dwi wedi cael dipyn o bastis a sosej rôls i'w bwyta gan bobl."

'Oriau'n hir'

Dywedodd mai ceisio dod o hyd i rywbeth i'w wneud yn ystod y dydd oedd yr her fwyaf, gan fod "yr oriau'n hir."

"Dwi'n trio gwneud rhywfaint o ddarllen, dwi bron iawn â gorffen hunangofiant Alan Sugar, a ddoe, mi wnes i gerdded i'r Gaerwen ac yn ôl i basio amser," meddai.

"Er fod hyn yn anodd, fedra' i ddim rhoi'r gorau iddi, mi fyddai yn cario 'mlaen tan hanner dydd dydd Sadwrn nesa', mae 'na lot fawr o bobl wedi fy nghefnogi. Dwi wedi hel dros £700 i fyny at rŵan ond y nod ydi casglu £1,000."

Mae Mr Williams yn gobeithio ymuno â'r fyddin fel Swyddog Cyfreithiol wedi iddo raddio, ac mae'n gobeithio gwneud mwy dros y blynyddoedd nesaf i godi ymwybyddiaeth am y problemau sy'n wynebu milwyr pan maen nhw'n gadael y fyddin.