BBC Cymru Fyw

Beth sy'n digwydd yn 2016?

Published

Gobeithio eich bod chi'n cael blwyddyn dda hyd yma, ond beth sydd gan 2016 i'w gynnig? Mae Cymru Fyw wedi dewis rhai o'r uchafbwyntiau:

Ionawr

image copyrightS4C

Ar 3 Ionawr dechreuodd cyfres ddrama newydd 'Byw Celwydd' ar S4C. Mae'r ddrama ffuglen wleidyddol wyth rhan, wedi ei seilio ar fywyd yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Cafodd y criw teledu ganiatâd i ffilmio o fewn yr adeilad, ond fe fu'r Senedd yn y newyddion yn 2015 am wrthod cais gan BBC ac ITV i ffilmio rhaglen ddogfen yn yr adeilad, yn ogystal â chwmni ffilm ddiweddara' James Bond.

Stadiwm Principality - Bydd Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn newid ei enw yn swyddogol i Stadiwm Principality y mis hwn. Roedd cryn ymateb pan gafodd y newyddion ei gyhoeddi ym mis Medi 2015.

Chwefror

Wedi cyffro Cwpan Rygbi'r Byd yn 2015 mae 'na edrych ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad sydd i'w chynnal rhwng 7 Chwefror a 19 Mawrth. Dyma restr o gemau Cymru yn y bencampwriaeth:

7 Chwefror - Iwerddon v Cymru (15.00)

13 Chwefror - Cymru v Yr Alban (16.50)

26 Chwefror - Cymru v Ffrainc (20.05)

12 Mawrth - Lloegr v Cymru (16.00)

19 Mawrth - Cymru v Yr Eidal (14.30)

Bydd modd dilyn y cyfan ar wefan BBC Cymru Fyw a BBC Radio Cymru.

image copyrightGetty Images
image captionSut siâp fydd ar dîm rygbi Cymru ar ôl Cwpan y Byd 2015?

Mawrth

image captionElin Angharad enillodd Cân i Gymru 2015

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru yn cael ei chynnal ar 5 Mawrth eleni, gydag Elin Fflur a Trystan Elis-Morris yn cyflwyno'r noson. Elin Angharad ac Arfon Wyn enillodd y llynedd gyda'r gân 'Y Lleuad a'r Sêr' ond pa mor ffyddlon ydych chi i'r gystadleuaeth? I'ch paratoi chi ar gyfer cystadleuaeth eleni - beth am drio cwisiau Cân i Gymru Cymru Fyw?

Ebrill

Mae 2016 yn flwyddyn i nodi a dathlu canmlwyddiant ers geni'r awdur Roald Dahl. Cafodd ei eni ar 13 Medi, 1916. Er mai ym mis Medi fydd y dyddiad swyddogol, ag yntau yn awdur enwog am ei lyfrau i blant, bydd yn cael ei gofio yng Ngŵyl Llên Plant Cymru yng Nghaerdydd, sydd i'w chynnal rhwng Ebrill 16 a 24, 2016.

Ymhlith y sesiynau i gofio Roald Dahl bydd taith gerdded trwy'r brifddinas gyda Dewi Pws.

Mai

Dydd Iau, 5 Mai yw dyddiad Etholiad y Cynulliad eleni. Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol, y newyddion a'r dadansoddi ar dudalennau gwleidyddiaeth BBC Cymru Fyw yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

image copyrightPA
image captionPwy fydd yn ffurfio Llywodraeth newydd ym Mae Caerdydd?

Mehefin

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi sydd yn dilyn pêl-droed yn methu disgwyl chwe mis! Bydd pêl-droedwyr Cymru a'r cefnogwyr yn teithio i Ffrainc ar gyfer Pencampwriaethau Euro 2016 rhwng 10 Mehefin a 10 Gorffennaf.

Yn un o gemau mwyaf atyniadol y rownd gyntaf, bydd Cymru yn wynebu Lloegr ar 16 Mehefin ac i'r rhai sy'n bwriadu teithio i Ffrainc i gefnogi'r tîm cenedlaethol, mae tîm Cymru Fyw wedi paratoi Ryff Geid i Ffrainc.

Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn cael ei chynnal eleni rhwng 30 Mai a 4 Mehefin, gyda Phrif Weithredwr newydd yr Urdd, Sioned Hughes, wrth y llyw.

Gorffennaf

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, sydd yn cael ei chynnal rhwng 5-10 Gorffennaf, yn dathlu 70 mlynedd eleni. Ymhlith yr artistiaid bydd Bryn Terfel yn perfformio yng Nghyngerdd Gala'r Eisteddfod a Katherine Jenkins yn agor yr ŵyl.

Digwyddiad blynyddol pwysig arall rhwng 18-21 Gorffennaf ydy Sioe Frenhinol Cymruyn Llanelwedd.

Awst

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy yn cael ei chynnal ger Y Fenni rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst.

Medi

image captionPrif lwyfan yr ŵyl

Rhwng 1 a 4 o Fedi, bydd Gŵyl Rhif 6 yn cael ei chynnal ym Mhortmeirion.

Aeth y ffotograffydd Iolo Penri i'r ŵyl ar ran Cymru Fyw yn 2015 - dyma oriel o luniau trawiadol o'r penwythnos.

Hydref

Ym mis Hydref eleni, mi fydd hi'n 50 mlynedd ers trychineb Aberfan pan gafodd 144 o bobl eu lladd, 116 o'r rheiny yn blant rhwng saith a deg oed, pan lithrodd tomen o lo i lawr ochr mynydd Merthyr gan ddinistrio Ysgol Gynradd Pantglas yn y pentref.

image captionByddwn yn cofio 50 mlynedd ers trychineb Aberfan yn 2016

Tachwedd

Mae'n flwyddyn fawr i Bwllheli yn 2016, gyda'r papur bro Llanw Llŷn yn dathlu 40 oed ac ar Dachwedd 12, 2016 mae Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd yn cael ei chynnal yn y dref. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau Gŵyl Cerdd Dant 2015 ym Mhorthcawl.

Rhagfyr

Mae 'na 355 o ddyddie i fynd tan 'Dolig! Felly mae Cymru Fyw am roi'r cyfle i chi ddod dros yr un diwethaf cyn edrych ymlaen ymhellach!

Gobeithio y cewch chi i gyd flwyddyn i'w chofio!