Beth sy'n digwydd yn 2016?

Cyhoeddwyd

Gobeithio eich bod chi'n cael blwyddyn dda hyd yma, ond beth sydd gan 2016 i'w gynnig? Mae Cymru Fyw wedi dewis rhai o'r uchafbwyntiau:

Ionawr

Ffynhonnell y llun, S4C

Ar 3 Ionawr dechreuodd cyfres ddrama newydd 'Byw Celwydd' ar S4C. Mae'r ddrama ffuglen wleidyddol wyth rhan, wedi ei seilio ar fywyd yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Stadiwm Principality - Bydd Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn newid ei enw yn swyddogol i Stadiwm Principality y mis hwn. Roedd cryn ymateb pan gafodd y newyddion ei gyhoeddi ym mis Medi 2015.

Chwefror

Wedi cyffro Cwpan Rygbi'r Byd yn 2015 mae 'na edrych ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad sydd i'w chynnal rhwng 7 Chwefror a 19 Mawrth. Dyma restr o gemau Cymru yn y bencampwriaeth:

7 Chwefror - Iwerddon v Cymru (15.00)

13 Chwefror - Cymru v Yr Alban (16.50)

26 Chwefror - Cymru v Ffrainc (20.05)

12 Mawrth - Lloegr v Cymru (16.00)

19 Mawrth - Cymru v Yr Eidal (14.30)

Bydd modd dilyn y cyfan ar wefan BBC Cymru Fyw a BBC Radio Cymru.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Sut siâp fydd ar dîm rygbi Cymru ar ôl Cwpan y Byd 2015?

Mawrth

Disgrifiad o’r llun,
Elin Angharad enillodd Cân i Gymru 2015

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru yn cael ei chynnal ar 5 Mawrth eleni, gydag Elin Fflur a Trystan Elis-Morris yn cyflwyno'r noson. Elin Angharad ac Arfon Wyn enillodd y llynedd gyda'r gân 'Y Lleuad a'r Sêr' ond pa mor ffyddlon ydych chi i'r gystadleuaeth? I'ch paratoi chi ar gyfer cystadleuaeth eleni - beth am drio cwisiau Cân i Gymru Cymru Fyw?

Ebrill

Mae 2016 yn flwyddyn i nodi a dathlu canmlwyddiant ers geni'r awdur Roald Dahl. Cafodd ei eni ar 13 Medi, 1916. Er mai ym mis Medi fydd y dyddiad swyddogol, ag yntau yn awdur enwog am ei lyfrau i blant, bydd yn cael ei gofio yng Ngŵyl Llên Plant Cymru yng Nghaerdydd, sydd i'w chynnal rhwng Ebrill 16 a 24, 2016.

Ymhlith y sesiynau i gofio Roald Dahl bydd taith gerdded trwy'r brifddinas gyda Dewi Pws.

Mai

Dydd Iau, 5 Mai yw dyddiad Etholiad y Cynulliad eleni. Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol, y newyddion a'r dadansoddi ar dudalennau gwleidyddiaeth BBC Cymru Fyw yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Pwy fydd yn ffurfio Llywodraeth newydd ym Mae Caerdydd?

Mehefin

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi sydd yn dilyn pêl-droed yn methu disgwyl chwe mis! Bydd pêl-droedwyr Cymru a'r cefnogwyr yn teithio i Ffrainc ar gyfer Pencampwriaethau Euro 2016 rhwng 10 Mehefin a 10 Gorffennaf.

Yn un o gemau mwyaf atyniadol y rownd gyntaf, bydd Cymru yn wynebu Lloegr ar 16 Mehefin ac i'r rhai sy'n bwriadu teithio i Ffrainc i gefnogi'r tîm cenedlaethol, mae tîm Cymru Fyw wedi paratoi Ryff Geid i Ffrainc.

Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn cael ei chynnal eleni rhwng 30 Mai a 4 Mehefin, gyda Phrif Weithredwr newydd yr Urdd, Sioned Hughes, wrth y llyw.

Gorffennaf

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, sydd yn cael ei chynnal rhwng 5-10 Gorffennaf, yn dathlu 70 mlynedd eleni. Ymhlith yr artistiaid bydd Bryn Terfel yn perfformio yng Nghyngerdd Gala'r Eisteddfod a Katherine Jenkins yn agor yr ŵyl.

Digwyddiad blynyddol pwysig arall rhwng 18-21 Gorffennaf ydy Sioe Frenhinol Cymruyn Llanelwedd.

Awst

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy yn cael ei chynnal ger Y Fenni rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst.

Medi

Disgrifiad o’r llun,
Prif lwyfan yr ŵyl

Rhwng 1 a 4 o Fedi, bydd Gŵyl Rhif 6 yn cael ei chynnal ym Mhortmeirion.

Aeth y ffotograffydd Iolo Penri i'r ŵyl ar ran Cymru Fyw yn 2015 - dyma oriel o luniau trawiadol o'r penwythnos.

Hydref

Ym mis Hydref eleni, mi fydd hi'n 50 mlynedd ers trychineb Aberfan pan gafodd 144 o bobl eu lladd, 116 o'r rheiny yn blant rhwng saith a deg oed, pan lithrodd tomen o lo i lawr ochr mynydd Merthyr gan ddinistrio Ysgol Gynradd Pantglas yn y pentref.

Disgrifiad o’r llun,
Byddwn yn cofio 50 mlynedd ers trychineb Aberfan yn 2016

Tachwedd

Mae'n flwyddyn fawr i Bwllheli yn 2016, gyda'r papur bro Llanw Llŷn yn dathlu 40 oed ac ar Dachwedd 12, 2016 mae Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd yn cael ei chynnal yn y dref. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau Gŵyl Cerdd Dant 2015 ym Mhorthcawl.

Rhagfyr

Mae 'na 355 o ddyddie i fynd tan 'Dolig! Felly mae Cymru Fyw am roi'r cyfle i chi ddod dros yr un diwethaf cyn edrych ymlaen ymhellach!

Gobeithio y cewch chi i gyd flwyddyn i'w chofio!