BBC Cymru Fyw

Canolfan iechyd £3.6m i Flaenau Ffestiniog

Published
image captionBydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu ar safle hen ysbyty coffa Blaenau Ffestiniog
Bydd canolfan iechyd ar gost £3.9m yn cael ei hadeiladu ym Mlaenau Ffestiniog ar safle hen ysbyty coffa'r dre.
Mae'n un o dair canolfan fydd yn cael eu hadeiladu yn y gogledd gyda'r ddwy arall yn Llangollen a'r Fflint.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, fod hyn "yn dangos ymrwymiad i greu cyfleusterau iechyd cymuned yn agosach at gleifion, allan o'r ysbyty, lle mae'n briodol."
Bydd y ganolfan ym Mlaenau Ffestiniog yn cynnwys:
  • Gofal lliniarol i gleifion allanol dan arweiniad ymgynghorydd;
  • Gwell gwasanaethau i blant mewn ystafelloedd penodol;
  • Mwy o wasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc;
  • Canolfan fydwreigiaeth barhaol a chlinigau cyn-geni.
Dywedodd Peter Higson, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydyn ni'n hyderus y bydd y datblygiad modern hwn yn gwella gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol i drigolion y dref, gan ddarparu amrywiaeth ehangach o wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol mewn lleoliad pwrpasol.
"Rydyn ni hefyd yn disgwyl y bydd y ganolfan newydd yn dod yn ganolbwynt yn y dref ar gyfer iechyd a lles, a chyngor a chymorth ynghylch ffordd o fyw."