Darganfod corff wedi tân ger Caernarfon

Cyhoeddwyd

Cafodd corff dyn ei ddarganfod yn dilyn tân ger Caernarfon.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw wedi adroddiadau bod tân mewn adeilad ym Mhenrallt, Saron, ychydig cyn 17:00 brynhawn Mawrth.

Dywedodd diffoddwyr fod mwg trwchus yn yr adeilad pan gyrhaeddon nhw, a'u bod wedi dod o hyd i ddyn a oedd, mae'n ymddangos, yn ei wythdegau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd a Heddlu'r Gogledd wedi dechrau ymchwiliad ar y cyd, ond dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad ydyn nhw'n trin achos y tân fel un amheus ar hyn o bryd.