Protest: Troseddwr yn byw ger ysgol

Cyhoeddwyd

Mae tua 30 o bobl wedi protestio'n heddychlon mewn pentref yng Ngwynedd.

Pryder y protestwyr yw bod dyn, sydd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o wneud a dosbarthu delweddau anweddus o blant, wedi cael dychwelyd i dŷ sydd tua 20 llath o'r ysgol gynradd leol.

Mae'r lleoliad gyferbyn ag arhosfan bws lle mae plant ysgol uwchradd yn cael eu cludo oddi yno.

Yr wythnos ddiwethaf yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fe blediodd Philip Nigel Hewitt, 70 oed, yn euog i wneud y delweddau, bod â delweddau yn ei feddiant ac o ddosbarthu delweddau anweddus o blant.

Cafodd yr achos ei ohirio am fis cyn dedfrydu ac mae pobl leol yn poeni ei fod wedi cael mynd yn ôl i fyw yn agos at yr ysgol.