17,000 yn llai yn ddi-waith yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae'r ffigyrau diweithdra diweddara'n dangos fod 17,000 yn llai o bobl yn ddi-waith yng Nghymru nag yr oedd flwyddyn yn ôl.

Mae 88,000 o bobl yn ddi-waith ac yn chwilio am waith yng Nghymru bellach, sy'n 5.9% o'r boblogaeth oed gwaith.

Mae'r raddfa ddiweithdra yma yn dal yn uwch na'r raddfa trwy Brydain, sef 5.2%.

'Mae'n polisiau'n gweithio'

Wrth ymateb i'r ystadegau diweddaraf, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cymru wedi perfformio'n well na bron i bob rhan arall o Brydain a chofnodi'r gostyngiad mwyaf yng nghyfradd diweithdra, a'r ail gynnydd mwyaf yng ngraddfa'r rhai sy'n gweithio."

"Mae ein polisiau yn gweithio."

Ond dywedodd llefarydd busnes y Ceidwadwyr, William Graham mai i Lywodraeth Prydain y mae'r diolch am y gostyngiad:

"Mae ffigyrau heddiw'n newyddion da i economi Cymru, ac yn dystiolaeth bellach fod Llywodraeth Geidwadol San Steffan yn creu twf economaidd yng Nghymru."