Cythraul gyrru: Carcharu am 12 mis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae dyn 19 oed wedi ei garcharu am 12 mis am ei ran mewn achos cythraul gyrru yn Nhorfaen.

Anelodd Lewis Sims wn awyr at Gareth Oram a'i bartner, Olivia, a bygwth eu lladd yn eu car, wedi dadl am yrru gwael yn gynharach yn y dydd.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod plant y cwpl yn sgrechian yn y car a'r rhieni yn ofni am eu bywydau.

Dywedodd y Barnwr Philip Richards ei fod yn gobeithio y byddai dedfryd fel hon yn atal eraill rhag gwneud yr un peth.

Ffynhonnell y llun, Handout
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod y plant yn sgrechian a'r rhieni'n ofni am eu bywydau.

Roedd y ddadl ar 23 Medi ar ôl i Gareth Oram fynd at Sims a dweud wrtho ei fod wedi gyrru'n ddiofal.

Yn ddiweddarach yn y dydd roedd Sims yn gyrru gyda ffrind pan welodd gar Mr Oram wrth oleuadau traffig yn Abersychan.

Aeth at y car gyda gwn awyr a phwyso drwy'r ffenest a bygwth ei ladd e a'i bartner.

Ceisiodd Mr Oram dynnu'r gwn oddi arno, ond cerddodd Sims i ffwrdd ar ôl gweld y plant.

"Gweithred hollol dwp"

Dywedodd y barnwr: "Roedd hon yn weithred ddifrifol iawn ar eich rhan, mynd â gwn i fan cyhoeddus mewn pentref, a dal gwn mewn modd allai roi'r argraff eich bod yn mynd i'w danio ... yn enwedig yng ngwydd plant.

"Byddai rhai'n dadlau nad yw'r ddedfryd o gofio gweithred o'r natur hon yn ddigon hir ... byddai eraill yn dweud ei bod yn ddigon hir."

Dywedodd fod yr hyn ddigwyddodd yn "weithred hollol dwp" .

Mewn datganiad dywedodd Mr Oram: "Roeddwn i wir yn credu ei fod yn mynd i fy ladd i a'm mhlant. Rwy'n methu â chredu ei fod yn teimlo ei fod yn gallu cario gwn mewn man cyhoeddus."