Barnwr yn crynhoi achos 'ffugio damweiniau'

Cyhoeddwyd

Mae'r barnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi dechrau crynhoi'r achos yn erbyn saith o bobl sy'n cael eu cyhuddo o ffugio damweiniau ceir er mwyn elwa ar arian yswiriant.

Clywodd y rheithgor honiadau bod y diffynyddion wedi hawlio gwerth £144,000 o daliadau yswiriant.

Mae Bethan Palmer, 26 oed o Gasnewydd, Stephen Pegram, 49 o'r Coed-duon, Nicola Cook, 41 o Hengoed, Nicola Rees, 48 o Fargoed, Stephen Brooks, 45 o Lanedern, Caerdydd, ac Adam Fear a Matthew Davies, 27 a 33 o Bontypridd, i gyd yn gwadu cynllwynio i dwyllo.

Hefyd mae Ms Palmer yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Dywedodd y bargyfreithiwr Christopher Clee QC fod y saith diffynnydd wedi bod yn rhan o gynllun "twyll yswiriant" wedi "gwrthdrawiadau" nad oedd wedi digwydd.

Clywodd y llys fod chwe chais yswiriant rhwng 2009 a 2011 a bod bron pob un o'r cerbydau wedi eu cludo i'r un garej.