Ffoaduriaid Syria: 'Eu bywydau yn y fantol'

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Syria, sy'n byw yng Nghymru, wedi dweud wrth Radio Cymru fod rhaid i'r cyhoedd ddeall eu bod yn dianc gan fod eu bywydau yn y fantol, ac nid dod yma am unrhyw reswm arall.

Fe wnaeth Walid ddianc o'r wlad 18 mis yn ôl a daeth ei sylwadau wrth i'r ffoaduriaid cyntaf o Syria gyrraedd Cymru.

Roedd Walid yn gweithio fel peiriannydd sifil yn ninas Aleppo ac yn magu tri o blant efo'i wraig.

Ond pan gyrhaeddodd y rhyfel cartref eu hardal nhw yng ngogledd y wlad roedd rhaid iddyn nhw ffoi.

Roedd Walid, sy'n dysgu Saesneg yng Ngholeg Menai, Bangor, yn sôn am ei brofiadau wrth raglen Manylu wrth i 11 ffoadur gyrraedd Aberystwyth.

'Gadael popeth'

Mae Ceredigion yn un o bedair sir yng Nghymru sydd wedi dweud eu bod yn fodlon derbyn ffoaduriaid cyn y Nadolig.

Ac mae'r rhain ymysg y cyntaf i gyrraedd oherwydd cynllun adleoli Llywodraeth San Steffan fydd yn rhoi lloches i 20,000 o bobl Syria o'r gwersylloedd ffoaduriaid yn y Dwyrain Canol.

"Roedd yn benderfyniad anodd iawn i fi a'r teulu achos roedden ni'n gadael popeth - popeth oeddwn i wedi ei wneud ers cymaint o flynyddoedd - gadael fy nghartref, fy ngwaith, popeth oedd gen i," meddai Walid.

"Ar y dechrau roedd pobol yn symud at deuluoedd oedd yn byw mewn ardaloedd mwy diogel - ond ar ôl ychydig doedd nunlle yn ddiogel."

'Dianc o ryfel'

Dywedodd nad oedd pobl yn gadael Syria "o ddewis" ond yn "dianc o ryfel."

"Dydyn nhw ddim yn dod yma am eu bod nhw eisiau bywyd gwahanol yma - y rhyfel sy'n eu gorfodi nhw i ddod yma," ychwanegodd.

"Ac mae'r rhai sy'n llwyddo i ddod yma, maen nhw'n bobol efo meddwl agored, addysg dda, ac maen nhw eisiau cario 'mlaen i weithio - dim eistedd a bod yn ddiog yn gwneud dim byd.

"Maen nhw eisiau gweithio ac ymuno â'r gymuned os ydyn nhw'n gallu.

"Ac maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o derfysgaeth a rhyfel rhag iddyn nhw gael eu lladd, dim rhedeg i ffwrdd o rywle diogel.

"Maen nhw'n cael eu bomio drwy'r amser, a dydyn nhw ddim yn dod yma fel terfysgwyr chwaith. Dod yma i fod yn ddiogel maen nhw ac i ddechrau bywyd newydd."

Manylu, BBC Radio Cymru, ddydd Iau, 17 Rhagfyr, am 12:32, ail-ddarllediad ddydd Sul, 20 Rhagfyr, am 13:32.