Caerdydd: Dechrau adeiladu 800 o dai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tirion Homes

Mae prosiect saith mlynedd gwerth £100m i adeiladu 800 o dai yng Nghaerdydd wedi cychwyn.

Mae disgwyl i'r datblygiad ar safle hen felin bapur yn Nhrelái greu tua 1,000 o swyddi yn y diwydiant adeiladu.

Bydd y datblygiad gorffenedig yn cynnwys tai ar y farchnad agored a thai fforddiadwy, yn ogystal â chanolfan gymunedol.

Fe fydd gwaith peirianneg sifil yn cymryd 16 mis. Grŵp Tirion sy'n gyfrifol am y prosiect.

Ffynhonnell y llun, Tirion Homes