2015: Am flwyddyn i Gymru

Marc Lloyd Williams 'Jiws'
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd

Gydol y flwyddyn bu Cymru Fyw yn darparu sylwebaeth testun o gemau Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016, ac yn y mwyafrif ohonyn nhw Marc Lloyd Williams oedd 'llais yr arbenigwr'.

Pwy well felly na phrif sgoriwr hanes Uwchgynghrair Cymru i fwrw golwg yn ôl dros flwyddyn anhygoel tîm Chris Coleman.

Mae rhaid cychwyn drwy longyfarch Chris Coleman, ei staff a'r chwaraewyr am eu perfformiadau yn yr ymgyrch i gyrraedd Ffrainc yr haf nesa'.

Doedd hi ddim yn swydd hawdd i unrhyw berson ei chymryd ar ôl i ni golli Gary Speed, ond ar ôl dechrau siomedig i'w deyrnasiad mi benderfynodd wneud pethau ei ffordd ei hun. Ers hynny, dydi Coleman na'r cefnogwyr heb edrych yn ôl.

Yn fy marn i, y gêm draw yn Israel ddiwedd fis Mawrth oedd trobwynt mwya'r ymgyrch - dydi o ddim yn lle hawdd i fynd i gael canlyniad, fel y gwelodd Bosnia nôl ym mis Tachwedd y llynedd pan gollon nhw o 3-0.

Roedd pawb yn disgwyl i Israel wneud yr un peth i Gymru, ond gyda'r gêm yn edrych yn debygol o orffen yn ddi-sgôr ar yr egwyl, mi gyfunodd Bale a Ramsey i roi hwb sylweddol i'r tîm pan rwydodd y gŵr o Gaerffili yn eiliadau olaf yr hanner cyntaf.

Doedd 'na ddim edrych yn ôl ac mi roddodd Cymru gweir i'r tîm cartref.

Mi oeddwn i'n Wembley ar y pryd yn paratoi i weithio ar gêm Wrecsam yn rownd derfynol Tlws FA Lloegr. Nid y gêm yma oedd pawb yn siarad amdani, ond y perfformiad gan Gymru yn Israel.

Mi oedd pawb yn credu fod y freuddwyd o gyrraedd Ffrainc am ddod yn wir.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Sgoriodd Gareth Bale ddwy a chreu'r gyntaf i Aaron Ramsey wrth i Gymru ennill 3-0 yn Haifa

Doedd dim syndod, felly, pan wnaeth y gêm yn erbyn Gwlad Belg fis Mehefin werthu allan mewn dim o amser.

Yn ffodus i mi ges i docyn ar brynhawn y gêm gan ffrind, ac o'r munud glywais fod gen i un, mi oeddwn fel hogyn bach yn disgwyl am Siôn Corn. Dim ond munudau o gychwyn yn ôl am adra o Gaerdydd oeddwn i pan gefais yr alwad - mi oeddwn i'n ddiolchgar iawn i Jason Perry!

Roedd yr awyrgylch yn drydanol gyda'r anthem genedlaethol yn bloeddio mewn stadiwm llawn o gefnogwyr oedd yn disgwyl cipio'r tri phwynt.

A dyna a gafwyd - pwy arall ond y dyn ei hun, Gareth Bale, yn manteisio ar gamgymeriad erchyll i rwydo.

Mi aeth Stadiwm Dinas Caerdydd yn wallgo' ac roedd pawb yn dathlu ar ddiwedd y gêm, gyda'r fuddugoliaeth yna mwy neu lai'n sicrhau ein lle yn Ffrainc.

Ffynhonnell y llun, EPA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ergyd Bale yn ddigon hefyd i guro Gwlad Belg yng Nghaerdydd

Ond mi oedd 'na un gêm ar ôl fyddai efallai yn achosi trafferth - oddi cartref yn Cyprus. Peidio â cholli oedd y nod, ac wrth iddi edrych fel bod y gêm am orffen yn ddi-sgôr, unwaith eto Bale oedd yr arwr gyda'r gôl fuddugol wyth munud cyn y chwiban ola'.

Am benwythnos a gafwyd yn y brifddinas! Mi fyddai tri phwynt ar y Sul yn erbyn Israel wedi bod yn anrheg odidog i'r ffyddloniaid sydd wedi teithio ledled Ewrop i gefnogi'r tîm dros y blynyddoedd ac wedi breuddwydio am gyrraedd un o brif gystadlaethau'r byd.

Ar ôl dechreuad tanllyd i'r gêm a'r awyrgylch yn byrlymu, chawson ni ddim y parti oedd pawb yn ei ddisgwyl ac mi oedd rhaid disgwyl rhyw fis bach arall.

Gydag Andorra gartref yn y gêm olaf, mi roedd yna dipyn llai o bwysau ar y garfan i ennill draw yn Bosnia. Mi oeddwn i wedi bod yn Mansfield yn gwylio Casnewydd ac mi wnes i ruthro am adra, gan gasglu têc-awê Indian ar y ffordd.

Er mai colli am y tro cynta' yn yr ymgyrch oedd ein hanes, mi oedd rhaid i ni fod yn ddiolchgar i Cyprus am guro Israel i sicrhau ein lle ni yn Ffrainc.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Aaron Ramsey yn dathlu'r gôl gyntaf yn erbyn Andorra yng Nghaerdydd

Nôl â ni felly i Gaerdydd dridiau yn ddiweddarach am y dathliadau, ar ôl y mater hawdd o guro Andorra.

Mi ddangosodd y chwaraewyr eu bod nhw'n ddiolchgar i'r cefnogwyr am ddyfalbarhau â nhw dros y blynyddoedd, wrth i Gary Speed ac wedyn Chris Coleman a'i staff greu'r sylfaen sydd wedi'n troi ni'n un o'r gwledydd fydd pawb yn ceisio'i osgoi draw yn Ffrainc yr haf nesa'.

Pwy fyddai wedi meddwl y bydden ni'n cael ein rhoi yn yr un grŵp â'r hogia' dros Glawdd Offa - dyna gêm fydd yn siŵr o dynnu dŵr i'r dannedd, ac un y bydd y garfan i gyd yn edrych ymlaen ati.

Ond be' fydd rhaid cofio yw y bydd 'na gêm yn erbyn Slofacia i ddod gyntaf ac mae'n bosib mai honna fydd y gêm bwysicaf o'r tair yn y grŵp. Y peth gwaetha' i Chris Coleman fyddai colli'r gêm gyntaf, ac wedyn bod y pwysau o gael canlyniad yn erbyn Lloegr yn mynd yn ormod i'r chwaraewyr.

Ar y llaw arall, gyda buddugoliaeth yn erbyn Slofacia mi fydd y garfan yn llawn hyder yn mynd i'r ail gêm yn erbyn yr hen elyn.

Ar ddiwedd y dydd, dod allan o'r grŵp fydd y nod, a fydda' i ddim yn poeni sut ganlyniadau ddaw yn y tair gêm agoriadol, dim ond ein bod ni'n mynd drwodd i'r rownd nesaf.

Fel y d'wedais i sawl tro yn ystod y gemau rhagbrofol... C'MON CYMRU!